Innen utløpet av mars hvert år skal det sendes skriftlig (helst elektronisk) rapport til politidistriktet med redegjørelse for vaktselskapet.

Skjema