Innen utløpet av mars hvert år skal vaktselskapene sende en skriftlig rapport til politidistriktet. Rapporten skal redegjøre for selskapet og helst leveres elektronisk.

Skjema