Eier du en halvautomatisk rifle må du sjekke om den ble forbudt etter ny lov som trådte i kraft 1. juni 2021. Sportsvåpen er ikke omfattet av forbudet. 

Du kan være pliktig til å innlevere våpenet til politiet mot destruksjonspant. Men du kan også ha rett til å beholde våpenet, selv om det er ulovlig å skaffe seg våpenet etter ny lov.

Om ulovlige og lovlige våpen

  • Liste B - oversikt over forbudte halvautomatiske rifler etter våpenforskrifta § 4-1.pdf
  • Står våpenet på liste B er det forbudt å skaffe seg våpenet.
  • Hvis du har fått tillatelse før 1. juni 2021, kan du beholde det.
  • Du kan kun selge det til personer som har tillatelse til andre bruksområder enn jakt, som for eksempel sportsskyting og samling, eller du kan selge til kjøpere i utlandet.
  • Du har ikke krav på destruksjonspant om du leverer inn våpenet til politiet, men det er gratis å levere det til destruksjon.
  • Ønsker du å deaktivere våpenet må du ta kostnadene selv.
  • Har du fått innvilget og anskaffet våpen som står på liste B etter 1. juni 2021 er politiets vedtak ugyldig. Våpenet må avhendes, og du kan ha krav på erstatning. Krav om erstatning fremmes til politidistriktet som innvilget søknaden.
  • Aktuelle lovhjemler er våpenforskrifta § 4-1 og våpenforskrifta § 14-1 nr. 2.

Praktisk informasjon og kontakt oss

Når du skal levere våpen til politiet må du først påse at det ikke er ladd. Ta ut magasinet. Dra deretter sluttstykket bak, og se at det ikke sitter en patron i kammeret. Du kan sikre deg ved å ta et ekstra ladegrep etter at magasinet er fjernet.

Er det patroner i magasinet tar du disse ut. Disse kan du beholde om du har våpen i tilsvarende kaliber, ellers kan du selge patronene eller levere dem inn til politiet for destruksjon. Destruksjon er gratis.

Når du transporterer våpenet til politiet skal det være nedpakket. Dette for å ikke skremme andre. Har du et våpenfutteral eller våpenkoffert kan du bruke den til å transportere våpenet til politiet. Futteral eller koffert beholder du etter å ha levert våpenet.

Kikkertsikter, lyddempere og annet tilbehør er ikke omfattet av forbudet, og du behøver derfor ikke å ta disse med til politiet. Ta dem gjerne av hjemme, så går innleveringen raskere.

Når våpenet er innlevert får du en kvittering fra politiet. Ta vare på denne, den bekrefter at våpenet er innlevert. Du oppgir kontonummer til politiet, og panten vil bli utbetalt til din konto. Vær oppmerksom på at det kan ta noe tid før beløpet er på konto.

Finn åpningstider og kontaktinformasjon

Velg posisjon eller skriv inn sted eller postnummer for å se åpningstider eller kontaktinformasjon.

Skriv postnummer eller klikk for din posisjon
  1. Skriv postnummer eller klikk for din posisjon
1 Resultatene er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp og ned.