Filter

Du har valgt:

 • Enhet
16 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. PU nedbemanner

  Politiets utlendingsenhet (PU) har startet en nedbemanningsprosess, der virksomheten jobber for å redusere antallet ansatte med 58 stillinger. Bakgrunnen er lave ankomster av asylsøkere over tid, og at...

 2. Færre ble tvangsreturnert i 2018

  Totalt 5077 personer ble tvangsreturnert av politiet i 2018. Det er en nedgang på ca. 7 prosent fra 2017, og det laveste returtallet siden 2012 da 4901 personer ble returnert.

 3. Et kunnskapsbasert politi i møtet med barn

  Politiet møter barn i mange ulike situasjoner gjennom asylsakskjeden, fra ankomstregistrering og til en eventuell uttransport. Politiets utlendingsenhet (PU) har utviklet en barnefaglig veileder for politiets...

 4. Færre returer, men høyt ID-fokus i 2017

  Totalt 5434 personer ble tvangsreturnert av politiet fra Norge i 2017, noe som er en nedgang på 33 prosent fra 2016.

 5. Merker økt kompetanse på utlendingsfeltet i politiet

  - Vi merker at store deler av etaten har økt kompetansen sin på utlendingsfeltet, men det er fremdeles en del variasjoner, sier avdelingsleder i PUs juridiske avdeling, Jan Olav Frantsvold.

 6. Politiets utlendingsenhet bør styrkes, ikke svekkes

  Særorganutvalget la 18. mai frem en NOU om særorganstrukturen i norsk politi. De foreslår radikale endringer og omprioriteringer. Det er prisverdig at gode krefter søker nye løsninger, men vi må kunne...

 7. De fleste forsvunne asylsøkere forlater landet

  I en ny rapport anslår PU at minst 7 av 10 asylsøkere som har forsvunnet fra kjent adresse har reist fra Norge, mens kun tre prosent av de forsvunne fremdeles oppholder seg i landet.

 8. 15 personer uttransportert i charter til Nigeria

  Til sammen 15 nigerianske borgere ble uttransportert fra Norge i en Frontex-charter 26. juni. Åtte av personene var straffedømt i Norge, og alle nektet å samarbeide om å avklare sin egen identitet.

 9. Flere straffede uttransportert så langt i år

  I løpet av årets fire første måneder har politiet uttransportert flere straffede enn i samme periode i fjor. (Opprinnelig publisert 15.05.17)

 10. Verdig og sikker retur

  I den siste tiden har uttransporteringen av en afghansk barnefamilie uten lovlig opphold fått oppmerksomhet i media. Vi i Politiets utlendingsenhet kjenner oss ikke igjen i bildet som tegnes. (Opprinnelig...

 11. Svært få er "ureturnerbare"

  VG satte tirsdag 10. mars søkelyset på det avisen kalte «ureturnerbare», altså utlendinger med ulovlig opphold i Norge som myndighetene ikke kan tvangsreturnere. Det er ett vesentlig poeng som kommer dårlig...

 12. Hvorfor ikke bare sende dem ut?

  Hvorfor oppholder noen seg ulovlig i Norge? Er det ikke bare å sende dem ut? (Opprinnelig publisert 08.06.14)

Presenterer side 1 Av 2