Filter

Du har valgt:

 • Enhet
17 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Nedbemanningen fortsetter i PU

  Grunnet redusert oppgavemengde og budsjett gjennomfører Politiets utlendingsenhet (PU) ytterligere nedbemanning med mål om å være 555 ansatte innen 31. mars 2020.

 2. PU i rask omstilling

  Etter fase 1 av nedbemanningsprosessen slutter 71 ansatte i Politiets utlendingsenhet (PU). Dette er første gang i etatens historie at det er gjennomført en så omfattende styrt nedbemanningsprosess.

 3. Oppdatering om Abbasi-saken

  Abbasi-saken er blant de krevende sakene som politiet har ansvar for. Så lenge det foreligger et lovlig vedtak og utsendelse er i tråd med regelverket og avtalen mellom norske og afghanske myndigheter,...

 4. Vedrørende uttransport av afghansk familie

  Atefa Rezaie og hennes tre barn Yasin, Taibah og Ehsan Abbasi ankom lørdag kveld Istanbul, hvor de etter planen skulle videre med rutefly til Kabul like før midnatt norsk tid.

 5. Færre ble tvangsreturnert i 2018

  Totalt 5077 personer ble tvangsreturnert av politiet i 2018. Det er en nedgang på ca. 7 prosent fra 2017, og det laveste returtallet siden 2012 da 4901 personer ble returnert.

 6. Færre returer, men høyt ID-fokus i 2017

  Totalt 5434 personer ble tvangsreturnert av politiet fra Norge i 2017, noe som er en nedgang på 33 prosent fra 2016.

 7. Merker økt kompetanse på utlendingsfeltet i politiet

  - Vi merker at store deler av etaten har økt kompetansen sin på utlendingsfeltet, men det er fremdeles en del variasjoner, sier avdelingsleder i PUs juridiske avdeling, Jan Olav Frantsvold.

 8. Politiets utlendingsenhet bør styrkes, ikke svekkes

  Særorganutvalget la 18. mai frem en NOU om særorganstrukturen i norsk politi. De foreslår radikale endringer og omprioriteringer. Det er prisverdig at gode krefter søker nye løsninger, men vi må kunne...

 9. De fleste forsvunne asylsøkere forlater landet

  I en ny rapport anslår PU at minst 7 av 10 asylsøkere som har forsvunnet fra kjent adresse har reist fra Norge, mens kun tre prosent av de forsvunne fremdeles oppholder seg i landet.

 10. Svært få er "ureturnerbare"

  VG satte tirsdag 10. mars søkelyset på det avisen kalte «ureturnerbare», altså utlendinger med ulovlig opphold i Norge som myndighetene ikke kan tvangsreturnere. Det er ett vesentlig poeng som kommer dårlig...

Presenterer side 1 Av 2