Filter

Du har valgt:

 • Enhet
17 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. 2516 personer tvangsreturnert første halvår i år

  Totalt 2516 personer med ulovlig opphold ble tvangsreturnert fra Norge i løpet av første halvår i år. 1478 av disse ble returnert som følge av den nye bortvisningsforskriften som trådte i kraft 16. mars....

 2. Sju løslatelser fra Politiets utlendingsinternat

  Sju irakiske borgere løslates fra utlendingsinternatet etter at domstolen har besluttet at det ikke lenger er grunnlag for videre internering for én av dem.

 3. Muligheten for å returnere assistert

  En internert iraker Dagbladet intervjuet ved utlendingsinternatet sier at det er «bedre å dra til Irak og bli drept enn å sitte her».

 4. Løslatelser fra utlendingsinternatet

  PU løslater i overkant av ti personer fra Politiets utlendingsinternat på grunn av den pågående situasjonen rundt koronaviruset. Utlendingene som løslates har liten eller ingen straffehistorikk, og er...

 5. Forsvarlig situasjon for internerte

  Vi som arbeider ved Politiets utlendingsinternat merker godt at hverdagen for flere av de internerte er vanskelig.

 6. Sjølvsagt ser vi desse barna

  I reportasjen «Barna som ingen ser» i Klassekampen 11. januar er tilhøva for barn som vert gripne, fridomsrøva og satt på familieeininga på Haraldvangen grundig skildra.

 7. Færre returer, men høyt ID-fokus i 2017

  Totalt 5434 personer ble tvangsreturnert av politiet fra Norge i 2017, noe som er en nedgang på 33 prosent fra 2016.

 8. Merker økt kompetanse på utlendingsfeltet i politiet

  - Vi merker at store deler av etaten har økt kompetansen sin på utlendingsfeltet, men det er fremdeles en del variasjoner, sier avdelingsleder i PUs juridiske avdeling, Jan Olav Frantsvold.

 9. Politiets utlendingsenhet bør styrkes, ikke svekkes

  Særorganutvalget la 18. mai frem en NOU om særorganstrukturen i norsk politi. De foreslår radikale endringer og omprioriteringer. Det er prisverdig at gode krefter søker nye løsninger, men vi må kunne...

 10. De fleste forsvunne asylsøkere forlater landet

  I en ny rapport anslår PU at minst 7 av 10 asylsøkere som har forsvunnet fra kjent adresse har reist fra Norge, mens kun tre prosent av de forsvunne fremdeles oppholder seg i landet.

 11. Svært få er "ureturnerbare"

  VG satte tirsdag 10. mars søkelyset på det avisen kalte «ureturnerbare», altså utlendinger med ulovlig opphold i Norge som myndighetene ikke kan tvangsreturnere. Det er ett vesentlig poeng som kommer dårlig...

Presenterer side 1 Av 2