Filter

Du har valgt:

 • Enhet
4 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. 8854 personer returnert i 2020

  Av disse var 112 tidligere asylsøkere i Norge med endelig avslag, mens 150 personer ble uttransportert i henhold til Dublin III-forordningen.

 2. Fase 2 i nedbemanningsprosessen sluttført

  Nedbemanningsprosessen i Politiets utlendingsenhet (PU) er sluttført. Prosessen har pågått over to faser siden høsten 2018 og frem til sommeren i år.

 3. Sjølvsagt ser vi desse barna

  I reportasjen «Barna som ingen ser» i Klassekampen 11. januar er tilhøva for barn som vert gripne, fridomsrøva og satt på familieeininga på Haraldvangen grundig skildra.

 4. Svært få er "ureturnerbare"

  VG satte tirsdag 10. mars søkelyset på det avisen kalte «ureturnerbare», altså utlendinger med ulovlig opphold i Norge som myndighetene ikke kan tvangsreturnere. Det er ett vesentlig poeng som kommer dårlig...

Presenterer side 1 Av 1