Filter

Du har valgt:

 • Enhet
15 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Angående helsetilbud ved utlendingsinternatet

  Legetjenester AS har blitt tildelt kontrakten med å tilby helsetjenester ved Politiets utlendingsinternat på Trandum. Kontrakten ble underskrevet onsdag 15. januar, og gjelder for to år med opsjon på ytterligere...

 2. 4157 personer uttransportert i 2019

  Politiet uttransporterte totalt 4157 personer uten lovlig opphold fra Norge i 2019. Det er en nedgang på 920 personer fra året før.

 3. Nedbemanningen fortsetter i PU

  Grunnet redusert oppgavemengde og budsjett gjennomfører Politiets utlendingsenhet (PU) ytterligere nedbemanning med mål om å være 555 ansatte innen 31. mars 2020.

 4. Færre ble tvangsreturnert i 2018

  Totalt 5077 personer ble tvangsreturnert av politiet i 2018. Det er en nedgang på ca. 7 prosent fra 2017, og det laveste returtallet siden 2012 da 4901 personer ble returnert.

 5. Færre returer, men høyt ID-fokus i 2017

  Totalt 5434 personer ble tvangsreturnert av politiet fra Norge i 2017, noe som er en nedgang på 33 prosent fra 2016.

 6. Merker økt kompetanse på utlendingsfeltet i politiet

  - Vi merker at store deler av etaten har økt kompetansen sin på utlendingsfeltet, men det er fremdeles en del variasjoner, sier avdelingsleder i PUs juridiske avdeling, Jan Olav Frantsvold.

 7. Politiets utlendingsenhet bør styrkes, ikke svekkes

  Særorganutvalget la 18. mai frem en NOU om særorganstrukturen i norsk politi. De foreslår radikale endringer og omprioriteringer. Det er prisverdig at gode krefter søker nye løsninger, men vi må kunne...

 8. De fleste forsvunne asylsøkere forlater landet

  I en ny rapport anslår PU at minst 7 av 10 asylsøkere som har forsvunnet fra kjent adresse har reist fra Norge, mens kun tre prosent av de forsvunne fremdeles oppholder seg i landet.

 9. Svært få er "ureturnerbare"

  VG satte tirsdag 10. mars søkelyset på det avisen kalte «ureturnerbare», altså utlendinger med ulovlig opphold i Norge som myndighetene ikke kan tvangsreturnere. Det er ett vesentlig poeng som kommer dårlig...

 10. Hvorfor ikke bare sende dem ut?

  Hvorfor oppholder noen seg ulovlig i Norge? Er det ikke bare å sende dem ut? (Opprinnelig publisert 08.06.14)

 11. Ledsaget og uledsaget uttransport

  Det har i de siste dagene kommet frem i media informasjon om at politiet etter pågripelse uttransporterer personer uledsaget på buss til flyplass for utreise. PU avkrefter at dette er praksis. (Opprinnelig...

Presenterer side 1 Av 1