Filter

Du har valgt:

  • Enhet
1 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
  1. 2695 personer uttransportert i 2022

    Politiet uttransporterte totalt 2695 personer uten lovlig opphold fra Norge i 2022. Av disse var 163 tidligere asylsøkere i Norge med endelig avslag.

Presenterer side 1 Av 1