Filter

Du har valgt:

 • Enhet
36 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Kriseøvelse i Raufoss Næringspark

  Nesten 200 personer er med når det arrangeres kriseøvelse i Raufoss Næringspark på Raufoss tirsdag 4. juni. Alle nødetatene er med, og Vestre Toten kommune vil øve sin kriseledelse.

 2. Oppgraderingen av passlokasjonene ferdig

  Alle de 9 passlokasjonene i Innlandet politidistrikt er nå åpne for utstedelse av pass. De siste månedene har det pågått ombygging og kompetanseheving for å høyne kvaliteten på tjenestene.

  • Pass
 3. Hittegodsauksjoner i Innlandet

  Politiet arrangerer hittegods- og sykkelauksjoner flere steder i Innlandet. Her er en oversikt som vil bli oppdatert fortløpende.

  • Hittegods
 4. KRONIKK: Hvordan håndteres alkoholloven på russetreff?

  I år er det 51 235 avgangselever ved videregående skoler. På folkemunne kalt "russ". Det er en allmenn rettighet i Norge å ta videregående skole. Det er det god grunn til å feire. Men norsk russetid er...

 5. Ønsker tips om 19 år gammel sak

  Mandag kveld blir saken om Ingvar Lindgård (76) som ble funnet omkommet i en enebolig i desember 1999 tatt opp på Åsted Norge på TV2. Hensikten er å undersøke mulighetene for flere tips i saken.

 6. Politiet øker kunnskapen om hatkriminalitet

  Hatkriminalitet er et kriminalitetsområde som politiet skal prioritere for å verne om menneskerettigheter, demokrati og det frie ordskiftet. Temaet er krevende og kan være utfordrende å regulere. Onsdag...

  • Kriminalitetsutvikling
  • Straffesaksbehandling
  • Påtale
  • Hatkriminalitet
 7. Responstid 2018

  I 2018 innfridde politiet i Innlandet tidskravene for hasteoppdrag i områdene med færre enn 2000 innbyggere og flere enn 20 000 innbyggere. For områder med 2000 til 19 999 innbyggere var politidistriktet...

  • Analyser
 8. Prioriteringer for Innlandet politidistrikt i 2019

  Politiet i Innlandet vil i 2019 prioritere iverksettingen av nærpolitireformen. -I tillegg vil bekjempelse av vold og seksuelle overgrep mot barn og særlig sårbare grupper være en hovedoppgave for oss,...

  • Bemanning
  • Nærpolitireform
  • Straffesaksbehandling
  • Påtale
  • Arbeidslivskriminalitet
 9. Informasjon til våre passkunder

  Vi ønsker å bistå så mange vi kan med pass, samtidig som vi bygger om flere av lokalene våre. Husk å avbestille timen din om du blir forhindret fra å komme.

  • Pass
 10. Støttetilbud til kriminalitetsofre

  22. februar markeres dagen for kriminalitetsofre i EU der fokuset settes på kriminalitetsofrenes rettssikkerhet, deres tilgang til informasjon, veiledning og støtte.

  • Råd og forebygging
  • Voldtekt og seksuallovbrudd
  • Anmeldelser
  • Trygghet og tillit
 11. Statsministeren på besøk i Innlandet

  Tirsdag 12. februar deltok statsminister Erna Solberg på Kripos sitt undervisningsopplegg for å forebygge deling av seksualiserte bilder og videoer ved Ajer ungdomsskole på Hamar. Statsministeren møtte...

  • Barn og unge
 12. Innlandet politidistrikt styrker tilstedeværelsen på nett

  I tråd med politiets overordnede mål om å forebygge og bekjempe kriminalitet og å trygge befolkningen gjør Innlandet politidistrikt noen endringer for å styrke tilstedeværelsen på nett. Vi etablerer oss...

  • Barn og unge
  • Råd og forebygging
  • Trygghet og tillit
 13. Ombygging ved Lillehammer politistasjon

  Det pågår ombygging av 1. etasje ved Lillehammer politistasjon og det betyr noen endringer for publikum som besøker oss.

Presenterer side 1 Av 3