Filter

Du har valgt:

 • Tema
30 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Flere enn de testpliktige tester seg på grensa

  Svært få, om noen, av de som er pliktige til å Covid-teste seg ved innreise til Norge lar være å gjøre det. Det viser en telling på grensen som politiet har utført. Tallene viser derimot at flere som ikke...

  • Koronaviruset
 2. Markant økning i antall Covid-19 lovbrudd

  Det er registrert 44 Covid-19 lovbrudd så langt i 2021 i Innlandet politidistrikt. Dette er en markant økning. Antallet har en klar sammenheng med den økte grensekontrollen.

  • Grensekontroll
  • Koronaviruset
 3. Endring i beslutning om landslovnekt for utenlandske sjømenn

  For å bidra til å stoppe spredning av Covid-19 beslutter Politimesteren i Troms politidistrikt å nekte landlov for utenlandske besetningsmedlemmer på skip i Troms politidistrikt. Det gjøres følgende...

  • Koronaviruset
 4. 15 000 kr i forelegg etter ulovlig grensepassering

  Tre svenske statsborgere fikk i helga 15 000 kr i forelegg hver samt bortvisningsvedtak etter å ha kjørt ulovlig inn i Norge over stengt grenseovergang.

  • Grensekontroll
  • Koronaviruset
 5. Stenger publikumssentrene i Øst politidistrikt

  Smitteutbruddet i Nordre Follo berører nå flere kommuner i Øst politidistrikt. Nordre Follo og omkringliggende kommuner er områder med høy mobilitet. Som et ledd i å slå ned smitten, stenger derfor distriktet...

  • Koronaviruset
 6. Stenger flere grenseoverganger i Østfold

  For å fange opp ulovlig grensepasseringer og forebygge importsmitte, sperrer politiet fysisk flere grenseoverganger i Østfold.

  • Koronaviruset
 7. Brudd på smittevernsforskriften

  Politiet i Nordland delte i går ut bøter på til sammen 160.000 kr for brudd på smittevernsforskriften.

  • Koronaviruset
 8. Dobler koronabøter i Oslo

  Riksadvokaten har oppdatert pandemidirektivet for straffesaksbehandling og forlenget det til 1. juni 2021. Det medfører at bøtesatser for enkelte overtredelser av koronarelaterte lovbrudd etter smittevernloven...

  • Koronaviruset
 9. Flere bortvises på grensen

  I perioden 4. – 10. januar ble 472 personer bortvist fra Norge. Det er 107 flere enn uken før. Økt trafikk og flere kontroller bidro til det.

  • Grensekontroll
  • Koronaviruset
 10. Brudd på passering av stengte grenseoverganger

  En person er i dag anmeldt etter å ha passert Flermoen grenseovergang (Trysil) som er ulovlig å benytte. –Dette ser vi svært alvorlig på, politiet har en forventing om at alle bidrar til å redusere smitte...

  • Grensekontroll
  • Koronaviruset
 11. Økt grensekontroll i Innlandet

  Det settes nå opp sperremateriell og skilt langs alle de stengte grenseovergangene i Innlandet politidistrikt. Det er kun grenseovergangene ved Linna, Støa, Riksåsen og Magnormoen som er åpne.

  • Grensekontroll
  • Koronaviruset
Presenterer side 1 Av 2