Filter

Du har valgt:

 • Tema
8 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Innbyggerundersøkelsen i Innlandet

  I politiets innbyggerundersøkelse for 2021 svarer 80 prosent at de har tillit til politiet. I Innlandet er det 81 prosent som har gitt samme vurdering for politiet. – Jeg er glad for at vi opprettholder...

  • Innbyggerundersøkelsen
 2. Oslo politidistrikt har høyest tillit i Politi-Norge

  Hovedfunnene i innbyggerundersøkelsen for 2021 viser at  Oslo politidistrikt har høyest tillit i Politi-Norge, men tallene har gått ned fra 86 % i 2020 til 82 % i 2021. Opplevd trygghet i befolkningen...

  • Innbyggerundersøkelsen
 3. Økt trygghetsfølelse blant innbyggerne i Sør-Vest

  Innbyggerundersøkelsen for 2021 viser at 96 prosent av innbyggerne i Sør-Vest politidistrikt føler seg trygge. Det er en økning på 3 prosentpoeng fra 2020, og politidistriktet er på listen over topp fem...

  • Innbyggerundersøkelsen
 4. Finnmark: - Ingen selvfølge at politiet har så høy tillit

  Først og fremst er jeg takknemlig for at innbyggernes tillit til politiet fortsatt ligger på et stabilt høyt nivå, også i Finnmark, sier politimester Ellen Katrine Hætta. - Flere enn 7 av 10 av de spurte...

  • Innbyggerundersøkelsen
 5. – Politiet er avhengig av høy tillit

  I politiets innbyggerundersøkelse for 2021 svarer 72 prosent av befolkningen i Agder at de har ganske eller svært høy tillit til politiet. 92 prosent svarer at de føler seg trygge i sitt nærområde.

  • Innbyggerundersøkelsen
 6. Fremdeles høy tillit til politiet

  Ifølge politiets innbyggerundersøkelse for 2021 har 80 prosent av innbyggere ganske eller svært stor tillit til politiet. 93 prosent føler seg trygge i sitt nærområde.

  • Innbyggerundersøkelsen
Presenterer side 1 Av 1