Filter

Du har valgt:

 • Tema
15 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Slik har vi handtert "Altinn-saka" i Vest politidistrikt

  Vest politidistrikt har jobba på spreng med å få oversikt over omfanget av Altinn-saka og følgje opp ramma kommunar i vårt distrikt. Oppdatering 26. juli 2023

  • Altinn-saken
 2. Bekymringsmeldinger fra politiet til barnevernstjenestene

  Oslo politidistrikt har gjennomgått 190 uåpnede forsendelser mellom Oslo politidistrikt og kommunene via Altinn. Per nå er det funnet til sammen 10 bekymringsmeldinger som er sendt fra politiet til barnevernstjenestene...

  • Altinn-saken
 3. Orientering om gjennomgang av Altinn-saker i Sør-Øst politidistrikt

  Sør-Øst politidistrikt har gjennomgått nær 200 saker som er oversendt barnevernet via Altinn. 13 saker omhandler bekymringsmeldinger og hvor det i Altinn er oppført at meldingen ikke er mottatt. I ti av...

  • Altinn-saken
 4. Bekymringsmeldinger i Altinn - status fra Nordland politidistrikt

  Det er tidligere avdekket at politiet har sendt bekymringsmeldinger i Altinn til barnevernet, og at mange av disse meldingene ikke har blitt åpnet av kommunene. Nordland politidistrikt har på denne bakgrunn...

  • Altinn-saken
 5. Alle bekymringsmeldinger har kommet frem i Sør-Vest

  Politidistriktet har foretatt en manuell gjennomgang av alle saker som er sendt via Altinn til kommunene, og som ikke er åpnet av mottakerne.

  • Altinn-saken
 6. Oppdatert: Bekymringsmeldinger fra Troms politidistrikt

  I forbindelse med at det er avdekket at enkelte bekymringsmeldinger til barnevernstjenestene i kommunene via Altinn ikke er mottatt (åpnet av kommunene), har Troms politidistrikt gjennomgått alle saker...

  • Altinn-saken
 7. Vedrørende uåpnede forsendelser i Altinn

  Gjennomgangen av 317 uåpnede forsendelser mellom Innlandet politidistrikt og kommuner via Altinn viser så langt at det omhandler 14 bekymringsmeldinger.

  • Altinn-saken
 8. Ingen uåpnede bekymringsmeldinger til barnevernet i Finnmark

  Politiet i Finnmark har gjennomgått alle brev vi har sendt til kommuner gjennom Altinn og har funnet et 30 talls brev som ikke er åpnet. De brevene som er uåpnet er alle underretninger og ikke...

  • Altinn-saken
 9. Bekymringsmeldinger fra politiet har ikke nådd kommunene

  Flere bekymringsmeldinger fra politiet til kommuner har ikke blitt lest av mottaker. Politidirektoratet iverksetter umiddelbare tiltak for å få oversikt og gjenopprette meldingene, i tillegg til å sikre...

  • Altinn-saken
Presenterer side 1 Av 1