Filter

527 results are available. Use keyboard or swipe gestures to navigate.
 1. Oslo politidistrikt har høyest tillit

  Tilliten til Oslo politidistrikt er på 84 prosent. Det er høyest av alle politidistrikter og en økning fra 81 prosent i 2018. Det viser den nye innbyggerundersøkelsen.

 2. Høy tillit til Agderpolitiet

  I politiets innbyggerundersøkelse for 2019 oppnår politiet bedre resultater på flere områder sammenlignet med 2018.

 3. Styrket tillit til Øst politidistrikt

  Etter en liten nedgang ved forrige måling, har befolkningens tillit til Øst politidistrikt økt noe. 79 prosent av de spurte oppgir at de har ganske stor eller svært stor tillit til politiet i Øst politidistrikt,...

 4. Politiet går fram på tillitsmåling

  I politiets innbyggerundersøkelse for 2019 svarer 79 prosent at de har tillit til politiet. Dette er en fremgang på 2 prosentpoeng fra 2018. Samtidig svarer 94 prosent at de føler seg trygge. Også her...

 5. RS Isvekteren døpt av politidirektøren på Gjøvik

  Politidirektør Benedicte Bjørnland var gudmor for luftputebåten RS Isvekteren 24. januar. Dåpen foregikk på Gjøvik og båten skal gå på Mjøsa både sommer og vinter.

 6. Flyulykke Kongsvinger

  En person er bekreftet omkommet etter en småflyulykke i Kongsvinger. En person er skadet og ble sendt til Akershus universitetssykehus.

 7. Drapsoversikt for 2019

  I 2019 har politiet etterforsket 26 drapssaker med 28 ofre og 28 gjerningspersoner. Antall drapssaker holder seg stabilt lavt. Det er ingen uoppklarte drapssaker for 2019. Det er tatt ut siktelse i samtlige...

 8. Tre personer pågrepet i internasjonal Kripos-aksjon

  Tre personer ble onsdag 15. januar pågrepet i en koordinert politiaksjon, siktet for grov narkotikakriminalitet. Aksjonen er i samarbeid med Særlig Efterforskning Vest (SEV) i dansk politi.

 9. Angående helsetilbud ved utlendingsinternatet

  Legetjenester AS har blitt tildelt kontrakten med å tilby helsetjenester ved Politiets utlendingsinternat på Trandum. Kontrakten ble underskrevet onsdag 15. januar, og gjelder for to år med opsjon på ytterligere...

 10. Fagdirektør trafikk på plass

  Politidirektoratet skal styrke seg innenfor trafikksikkerhetsområdet, og Runar Karlsen har takket ja til den nyopprettede fagdirektørstillingen, trafikk i Politifagavdelingen i POD. Fungerende UP-sjef,...

 11. Husk å sjekke passet ditt!

  Politiet anbefaler alle som har behov for å oppdatere passet sitt til å bestille passtime før høysesongen starter.

  • Pass
Presenting page 1 By 36