Filter

203 results are available. Use keyboard or swipe gestures to navigate.
 1. 2695 personer uttransportert i 2022

  Politiet uttransporterte totalt 2695 personer uten lovlig opphold fra Norge i 2022. Av disse var 163 tidligere asylsøkere i Norge med endelig avslag.

 2. Midlertidig bevæpning av politiet forlenges inntil 8 uker

  Politidirektoratet har fått samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet til å forlenge den midlertidige bevæpningen av politiet for en periode på inntil 8 uker regnet fra og med 9. februar 2023.

 3. Høringsinnspill om lokalisering av Statens barnehus i Finnmark

  Finnmark politidistrikt har fått i oppdrag av Politidirektoratet å etablere Statens barnehus i Finnmark. Forslag om lokalisering av barnehuset i Finnmark er nå sendt på høring med frist for innspill 1....

 4. Mann pågrepet etter trusler om bord i ferge

  En mann i trettiårene er i natt pågrepet etter å ha truet passasjerer og mannskap om bord i en ferge som var på vei mellom Øksfjord og Hasvik.

 5. Oppdatering om Andrej Medvedev

  Kripos ønsker å fortsette avhørene av Medvedev.

 6. Løsning i drapssak fra 1999

  Etterforskning har gitt politiet et gjennombrudd i drapet på Knut Kristiansen. Politiet har fått nye svar, og ut fra det samlede bevisbildet mener vi nå vi er sikre på hvem gjerningspersonen var.

 7. Løslatt fra varetekt

  Politiet har beordret løslatelse av mannen som i går ble varetektsfengslet siktet for grov vold med døden til følge.

 8. Slik blir budsjettet for 2023

  Årets budsjett for politietaten er klart. Politiets budsjett reduseres med 57,8 millioner kroner. I tillegg omprioriterer regjeringen 184,4 millioner innenfor budsjettet for å styrke lokale polititjenester....

 9. Offentliggjør trusselvurdering for Agder

  Nå publiseres for første gang en offentlig versjon av Agder politidistrikts vurdering av de mest alvorlige kriminalitetstruslene i Agder.

 10. 23 000 innbyggere i Innlandet har pass som utløper i 2023

  – Vi oppfordrer spesielt foreldre til å sjekke barnas pass da de kan ha ulik utløpsdato og fordi passene til barn og unge har kortere gyldighetstid enn voksne, sier Hilde Kristiansen Hauge, seksjonssjef...

Presenting page 1 By 14