Filter

224 results are available. Use keyboard or swipe gestures to navigate.
 1. Politiet ønsker tips om brann i Sør-Varanger i Finnmark

  I forbindelse med en brann på Sandnes i Sør-Varanger kommune mellom kl. 08.00 og 09.30 mandag 26.9.2022 er politiet interessert i å komme i kontakt med to personer. Det er også ønskelig å komme i kontakt...

 2. Oslo fikk Åpenhetspris fra pressen

  Operasjonssentralen i Oslo politidistrikt ved seksjonsleder Runar Skarnes og operasjonsleder Tore Solberg har mottatt Norsk Presseforbunds åpenhetspris (Flavius-prisen) for 2022 for Oslo politidistrikts...

 3. Dialogmøte med paraplyorganisasjoner på rusfeltet

  Politidirektøren og riksadvokaten inviterte nylig til dialogmøte med rusorganisasjonene. Temaene var blant annet utviklingen i narkotikasaker og RAs gjennomgang av praksis i mindre alvorlige...

 4. Politiet ber om hjelp fra publikum

  Møre og Romsdal politidistrikt ber om hjelp fra publikum i forbindelse med innbruddet hos Urmaker Jermstad i Molde natt til mandag.

 5. Produksjonsfeil på nasjonale ID-kort – leveringstiden øker   

  Leverandøren av pass og nasjonale ID-kort, Thales, meldte til Politidirektoratet i dag at en teknisk feil de har avdekket kan berøre et helt parti nasjonale ID-kort for Norge. Det betyr at leveringstiden...

  • Pass
  • ID-kort
 6. Sykkelauksjon på nett

  • When: 23.06.22 00:00–20.07.22 00:00
  • Where: www.stadssalg.no
  • Oslo politidistrikt har lagt ut en rekke hittegodssykler for salg via vår medhjelper stadssalg.no.
  • Hittegods
 7. Evalueringsrapporten etter Kongsberg-hendelsen er klar

  I november 2021 fikk Politihøgskolen i oppdrag å gjennomføre en evaluering av politiets innsats og samhandlingen mellom politiet og PST. Bakgrunnen var den alvorlige hendelsen 13. oktober 2021 hvor fem...

 8. Gjennomgang av varslingssak i Oslo politidistrikt

  De siste dagene har det vært flere oppslag i VG rundt håndteringen av en varslingssak i Oslo politidistrikt. Saken har sitt utspring i en våpensak knyttet til tidligere politimester Hans Sverre...

 9. Narkotika til eget bruk – praksisomlegging i Høyesterett

  Høyesterett avsa 8. april dom i tre saker om straffutmåling for rusavhengiges befatning med narkotika til eget bruk. Ny rettspraksis vil påvirke politiets tjenesteutøvelse i narkotikasaker, spesielt knyttet...

 10. Resultater politiets responstid 2021

  Resultatene for 2021 viser at politiet innfrir de nasjonale kravene til responstid, men at det varierer om politidistriktene innfrir sine krav.

Presenting page 14 By 15