Elektronisk faktura og fakturaadresse

Politiet krev elektronisk faktura og kreditnota i såkalla Elektronisk handelsformat (EHF) frå dei som leverer varer og tenester til oss. For meir informasjon om elektronisk faktura, sjå Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) si nettside.

Har ikkje verksemda di eit system for å generere faktura? Eller kan du ikkje sende faktura gjennom EHF? Då kan du bruke ein nettbasert fakturaportal. Les meir om fakturasystem som kan levere Elektronisk handelsformat (EHF).

Du kan også sende faktura i posten til fakturamottaket vårt:

Namn på politidistriktet/eininga
Fakturamottak DFØ
Postboks 4722 Torgarden
7468 Trondheim

Slik merker du fakturaen

Vi ønsker å behandle fakturaer effektivt og betale dei innan fristen. Det er derfor svært viktig at du merker fakturaene riktig.

 • Du må merke alle fakturaer med ein BID-referanse. Politiet sitt referansenummer består av tre bokstavar og tre tal, for eksempel TSA065. Har du ikkje fått denne referansen? Då må du be om dette før du sender faktura.
 • For elektronisk faktura skal BID leggjast i feltet: Invoice/buyerReference. 
 • For kontraktsfesta avtaler må fakturaer i tillegg merkast med kontraktsreferanse (avtalenummer) i feltet: InvoiceDocumentReference.
 • Politiet ber om ei kredittid på 30 dagar. Det må til for at vi skal kunne betale fakturaen innan fristen. For sein betaling kan også skje viss det manglar noko i fakturaen.

 • Faktura for varer frå utlandet skal alltid merkast med eit eige nummer berre for avgift og fortollingsformål: 915 429 785.
  Dette nummeret skal ein oppgje i tillegg til eininga sitt eige nummer, som du finn lenger nede på sida.

More information

The credit note must have a distinct reference to the originating invoice as for instance invoice number.

 • For questions regarding invoicing, contact Norwegian Police Shared Services.  Phone No.: 61 31 80 80 or e-mail: regnskap.pft@politiet.no
 • For questions regarding electronical invoices, contact DFØ customer centre. Phone No: 407 67 157 or e-mail: regnskap@dfo.no
 • For questions regarding invoice reference, contact police district or specialist agency

Please avoid the use of personally identifiable details on the invoices and invoice documentation. A reference to the case number will meet the demand for identification of assignment.

Organisation numbers of police districts and other units

 1. Agder politidistrikt

  Billing address
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  983 998 275
 2. Finnmark politidistrikt

  Billing address
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  984 000 049
 3. Governor of Svalbard

  Billing address
  Fakturamottak DFØ, postboks 4746, 7468 Trondheim
  Organisation number
  971 456 523
 4. Innlandet politidistrikt

  Billing address
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  983 997 953
 5. Møre og Romsdal politidistrikt

  Billing address
  DFØ Fakturamottak, Pb.4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  974 764 113
 6. National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime (ØKOKRIM)

  Billing address
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  874 761 532
 7. National Police Directorate

  Billing address
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  982 531 950
 8. National Police Immigration Service (NPIS)

  Billing address
  Politiets utlendingsenhet, DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  986 210 504
 9. Nordland politidistrikt

  Billing address
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  983 999 999
 10. Norwegian ID Centre

  Billing address
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  996 879 828
 11. Norwegian National Road Policing Service

  Billing address
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  974 760 894
 12. Norwegian Police Shared Services

  Billing address
  Politiets fellestjenester, DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  974 761 157
 13. Oslo politidistrikt

  Billing address
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  961 398 142
 14. Øst politidistrikt

  Billing address
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  974 760 584
 15. Police IT Unit

  Billing address
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  912 814 076
 16. Police University College

  Billing address
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  974 761 017
 17. Sør-Øst politidistrikt

  Billing address
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  983 998 178
 18. Sør-Vest politidistrikt

  Billing address
  Sør-Vest politidistrikt, DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  983 998 313
 19. The National Criminal Investigation Service

  Billing address
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  974 760 827
 20. The Norwegian Commissioner for the Norwegian-Russian Border

  Billing address
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  971 579 196
 21. Troms politidistrikt

  Billing address
  Troms politidistrikt, DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  974 769 425
 22. Trøndelag politidistrikt

  Billing address
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  983 998 631
 23. Vest politidistrikt

  Billing address
  DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
  Organisation number
  983 998 461