Politiet utvikler ID-tjenester som skal bidra til å bedre forutsetningene for at offentlige og private aktører kan gjennomføre en hensiktsmessig ID-kontroll. Tjenesten skal bygge opp under helhetlig ID-forvaltning å sikre at en person har en identitet i Norge.

Kontroll av identitet

Tips til kontroll av identitet

 • Be om legitimasjon. Det er opp til den som kontrollerer å bestemme hva som er godt nok for formålet. Gode bevis på ID er pass eller nasjonalt ID-kort.
 • Sjekk om dokumentet er skadet. Hvis det er skadet, må du vurdere om du kan godta det som ID-bevis. 
 • Kontroller informasjon på ID-beviset:
  • Se på utløpsdatoen, og at dokumentet ikke er utløpt. 
  • Se på alle bildene, og se om de er like. 
  • Navn og fødselsdato

Når du har gjennomført dokumentkontrollen må du forsikre deg om at ID-beviset tilhører personen.

 • Kontroller personen:
  • Se på bildet på dokumentet og på personen foran deg. Er det samme person?
  • Se på høyden som står på dokumentet. Stemmer denne med persons høyde?
  • Spør gjerne om informasjonen du ser på dokumentet, for eksempel om personens alder. 
 • Hvis du er i tvil om dokumentet tilhører personen, bør du be andre om en annenhåndsvurdering. 

Det kan være fornuftig å be om en kopi av dokumentet dersom du låner ut verdier til innehaveren. Kopien beholdes etter gjeldende regler for ditt formål.

Last ned kontrollveiledere

Verifikasjon og tap

Om tjenesten

Tjenesten skal bidra til å bedre forutsetningene for at offentlige og private aktører kan gjennomføre en hensiktsmessig ID-kontroll.

 • Tjenesten skal bygge opp under helhetlig ID-forvaltning å bidra til at én person har én identitet i Norge
 • Tjenesten er et ledd for å understøtte dokumentkontroll av elektroniske pass/nasjonale ID-kort, men kan ikke brukes alene til dette formålet.

Politiet tilbyr en masterlist med sertifikater for alle norske elektroniske pass/nasjonale ID-kort. Listen inneholder i tillegg sertifikater for en rekke andre utenlandske pass/nasjonale ID-kort.

Ved avlesing av chip i elektroniske pass/nasjonale ID-kort kan sertifikatene i masterlist bekrefte om sertifikatene er originale og ekte.

Slik bruker du tjenesten

Masterlist skal kunne benyttes av offentlig aktør, privat selskap og privatperson, både innenlands og utenlands. Masterlist må integreres i eget datasystem før den kan tas i bruk. Masterlist krever i tillegg bruk av passleser/NFC-leser for avlesing av chip.

Hvis du i dag benytter en kommersiell leverandør av ID-tjenester kan du be denne leverandøren om å integrere tjenesten hos seg, under forutsetning av at du har en passleser/NFC-leser for avlesing av chip.

 • Sett deg inn i bruksvilkårene for masterlist
 • Last ned masterlist
  • Tjenesten returnerer standard HTTP response headers som ETag og Last-Modified, som kan benyttes til å avgjøre om det har kommet en ny versjon siden sist.
  • Ved maskinell nedlastning anbefales det å benytte en betinget GET-request, som sørger for at masterlisten kun blir lastet ned dersom det har kommet endringer på filen.
  • Alternativt kan man også benytte en HEAD-request for å hente ut disse metadataene uten å laste ned filen.

I 2021 kommer det en digital tjeneste hvor du kan kontrollere om pass eller nasjonalt ID-kort er meldt tapt eller stjålet. 

Tjenesten gir svar på om norsk pass eller nasjonalt ID-kort er meldt tapt eller stjålet ved oppslag på dokumentnummer. Tjenesten lanseres i mars 2021 og du vil finne den her på denne siden.