Melding til politiet om arrangementer

Skal du gjennomføre et arrangement på offentlig sted slik som demonstrasjon, opptog, møte, stand eller lignende, skal du melde i fra til politiet om dette.

Meldingen skal inneholde opplysninger om:

 • arrangementets formål
 • omfang
 • ansvarlig arrangør
 • tidspunkt
 • avviklingssted
 • ordenstiltak arrangøren vil sette i verk

Meldingen sendes i god før arrangementets oppstart.

Sjekk reglene for din kommune

Alle arrangementer på offentlig sted i Oslo politidistrikt krever at du som arrangør melder fra til politiet. Oslo politidistrikt omfatter Oslo, Bærum og Asker kommune.

Frister for når du må melde i fra

Kontakt politiet i god tid før arrangementsdato. Frister for når du må melde i fra om arrangementet:

 • mindre arrangementer på offentlig sted: senest 1 uke før
 • større arrangementer på offentlig sted av underholdningsmessig, kunsterisk eller kommersiell art som krever planlegging fra politiets side: senest fire uker før
 • arrangementer utenfor offentlig sted når det er sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro/orden/trafikk: senest 3 uker før
 • demonstrasjonstog: senest 3 uker før

Innhold i meldingen eller søknaden

Meldingen eller søknaden skal inneholde informasjon om:

 • tid og stedarrangøren
 • beskrivelse av gjennomføringen
 • kontaktpersoner (telefon og e-post)
 • forventet antall deltakere
 • program med tema og tidsangivelse
 • bruk av virkemidler (høytalere, plakater, kjøretøy, alkoholservering, fyrverkeri, scene og lignende)
 • forventet påvirkning på ro og orden, alminnelig ferdsel og trafikk
 • tillatelse fra grunneier og avklaringer med kommunenes berørte etater
 • erfaringer fra eventuelle tidligere arrangementer, slik som antall deltakere og gjennomføring relatert til sikkerhet og trafikkavvikling
 • egne og innleide vakter med oppgitte kontaktpersoner
 • bruk av fysiske sperringer og plan for dette relatert til utrykningskjøretøy
 • rute for demonstrasjonstogruten avklares med politiet og tilpasses trafikkbildet slik at sikkerheten ivaretas
 • ved større arrangementer; legg ved sikkerhet- og sårbarhetsanalyse (ROS analyse)

Listen over er ikke uttømmende og må tilpasses arrangementets størrelse og form. For små arrangementer vil flere av punktene bortfalle.

Send melding eller søknad elektronisk

Meldinger eller søknader om gjennomføring av arrangementer sendes til: Oslo.arrangement@politiet.no

Søknad om sykkelritt må sendes Statens Vegvesen (forskrift om sykkelritt på vei).

Arrangørens ansvar

Arrangøren har ansvar for:

 • å avklare bruken med grunneier og kommunens berørte etater
 • å gjennomføres en sikkerhet- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved større arrangementer (Ros-analysen legges ved søknaden)
 • avhengig av arrangementets størrelse, karakter, påvirkning på ro, orden og trafikk, kan arrangør å betale for dette

Regelverk (lovdata)

Det er viktig at du setter deg inn i reglene som gjelder for kommunen der arrangementet skal være. Reglene finner du i politivedtektene for kommunene (lovdata.no)

Kommunene kan ha egne regler for:

 • arrangementer på offentlig sted
 • arrangementer som er allment tilgjengelige, selv om de arrangeres på privat sted

Sykkelritt

Skal du arrangere sykkelritt må du melde i fra til Statens vegvesen (vegvesen.no).