Telefon
70 11 87 00
E-post
post.moreogromsdal@politiet.no
Besøk oss her
Nedre Strandgate 50, 6005 Ålesund Vis i kart
Postadresse
Postboks 1353 Sentrum, 6001 Ålesund

Åpningstider

Stengt alle helligdager

Åpningstid
MandagMa09:00–15:00
TirsdagTi08:30–15:00
OnsdagOn08:30–15:00
TorsdagTo10:00–17:00
FredagFr08:30–15:00

Tenester og opningstider

Bestill time til pass og ID-kort

Kontaktinformasjon

Telefon
70 11 87 00
E-post
post.moreogromsdal@politiet.no

Åpningstider

Alle må bestille time før oppmøte. Drop-In-teneste er ikkje tilgjengeleg i Møre og Romsdal politidistrikt.

Stengt alle helligdager

Timeavtale
MandagMa09:00–15:00
TirsdagTi08:30–15:00
OnsdagOn08:30–15:00
TorsdagTo08:30–17:00
FredagFr08:30–15:00

Oppmøte

Alle må bestille time hos politiet på politet.no før oppmøte. Du kan bestille time på nett 60 dagar fram i tid for å søke om pass og ID-kort. Det er ikkje ope for drop-in. Stengt alle helgedagar.

Kølappsystem

Tast inn telefonnummeret ditt i automaten ved inngangen. Du vil då få ein kølapp. Informasjonsskjermane viser når det er din tur.

For sein til timen?

Kjem du for seint, vert timen sletta. Gi beskjed med ein gong du er på plass. Du vert då ekspedert ved første ledige tidspunkt, men rekn med at du kanskje må vente ei stund.

Endre eller avbestille time?

Hvis timen ikkje passar, må du endre tidspunkt eller avbestille han.

 1. Åpn SMS-en du fekk med stadfesting på timen.
 2. Klikk på lenka. Då kan du velge om du skal endre eller avbestille timen.

Har du ikke mottatt SMS, må du ringe pass– og ID-kontoret

Passfoto og spesielt om born under 3 år

Vi tar bilde av alle som søker om pass og ID-kort, også barn under 3 år.
Når du søker om nytt pass og/eller ID-kort tar vi bilde med biometrikiosken når du møter opp. Hvis det er vanskeleg å ta bilde med biometrikiosken, bruker vi eit håndholdt kamera. Passbilde frå fotograf eller fotoautomat skal ikkje brukast i passet, og vi tar ikkje i mot dette.

Har du behov for nødpass, må du ta med ett passfoto i fargar.

Signert originalt samtykke (fullmakt)

Søker du om pass eller ID-kort med reiserett til barn og ungdom under 18 år, eller ID-kort uten reiserett til barn under 13 år, må minst ein av foreldra møte opp saman med barnet. Hvis berre ein av foreldra møter opp, må du ha med:

 • Ditt eige og barnets pass. Hvis du ikkje har pass frå før, må du ta med annan gyldig legitimasjon.
 • Passet eller stadfesta kopi (rett kopi) av passet for den av foreldra som ikkje møter opp. Hvis han eller ho ikkje har pass frå før, må du få med annan gyldig legitimasjon eller stadfesta kopi (rett kopi) av denne.
 • Datert, signert og originalt samtykke (fullmakt) (92 kB pdf) (92 kB pdf) frå den føresette som ikkje møter opp. Fullmakta kan ikkje være eldre enn 3 månader. Politiet har oppdatert fullmakta. Du må bruke den nye versjonen som har både "pass" og "nasjonalt ID-kort" i overskrifta. Hvis du har foreldreansvaret åleine, må du ta med ei stadfesting på det.
 • Oppheld ein av dei føresette seg ein annen plass i landet, kan originalt samtykke og stadfesta kopi av passet leverast til ein annen politistasjon eller lensmannskontor, dokumenta skal sendast til politiet i Ålesund på e-post: passfullmakter208@politiet.no . Desse dokumenta må vere i orden før du møter opp hos politiet.
Meir om pass og ID-kort

Kontaktinformasjon

Telefon
70 11 87 00

Åpningstider

Stengt alle helligdager

Telefontid
MandagMa08:00–15:00
TirsdagTi08:00–15:00
OnsdagOn08:00–15:00
TorsdagTo08:00–15:00
FredagFr08:00–15:00

Ta med gyldig legitimasjon, passbilete og reisedokumentasjon.

Meir om naudpass

Kontaktinformasjon

Telefon
70 11 87 00
E-post
post.moreogromsdal@politiet.no
Bestill time i Søknadsportalen

Åpningstider

Stengt alle helligdager

TimeavtaleTelefontid
MandagMa09:00–15:0009:00–11:00
TirsdagTi09:00–15:0009:00–11:00
OnsdagOn09:00–15:00Stengt
TorsdagTo09:00–15:0009:00–11:00
FredagFr09:00–15:00Stengt

IN ENGLISH

 • You always have to book an appointment to submit an application.
 • Additional documentation and appeals must be uploaded electronically on UDI.no or send by mail
 • When contacting us during phone hours we kindly ask you to have you reference number and/or personal number ready.

Refund the fee: Contact us by e-mail or letter if you have a request for a refund of the fee.

But note the following:

If you want to withdraw an already registered and paid application, or want the fee refunded, the following applies:

 • If the application is withdrawn before you have uploaded the application documents digitally or met in person to submit the application, the fee will be refunded.
 • The application can also be withdrawn after you have submitted the application documents, but the fee will not be refunded.

 

NORSK

 • Du må alltid bestille time for å levere søknad.
 • Ettersending av dokumenter og innlevering av klage må lastes opp på UDI.no (sidene til Utlendingsdirektoratet) eller sendes per post.
 • Når du kontakter oss per telefon, ber vi om at du har personnummer eller DUF-nummer klart.

Refusjon av gebyr:  Ta kontakt med oss på e-post eller brev hvis du har en henvendelse om refusjon av gebyr.

Men merk følgende: Ønsker du å trekke en allerede registrert og betalt søknad, eller du ønsker gebyret refundert, gjelder følgende:

 • Hvis søknaden trekkes før du har lastet opp søknadspapirene digitalt eller møtt personlig for å levere søknaden, vil gebyret bli refundert.
 • Søknaden kan også trekkes etter at du har levert søknadspapirene, men gebyret blir da ikke refundert.

 

COVID-19: Timebestilling og oppmøte

 • Personlig oppmøte er kun mulig dersom du har forhåndsbestilt timeavtale hos oss.
 • Politiet i Møre og Romsdal legger i dag ut timer for alle typer søknader.
 • Vi kan kun prioritere saker der utsettelse gir betydelige negative konsekvenser. Vi beklager ulempen dette medfører for deg. Du kan sjekke om vi har ledige timer for personlig oppmøte gjennom UDIs søknadsportal: https://selfservice.udi.no.
 • Søknad om opphold og søknad om fornyelse av reisedokumentet skal registreres på UDI.no Husk å registrere søknad om oppholdstillatelse i god tid før din nåværende oppholdstillatelse utløper.

COVID-19: Ventetid på timer

 • Seksjon for utlendingsforvaltning opplever stor pågang og det er mange som ønsker timeavtale for å søke om norsk statsborgerskap. Du kan ikke levere søknadsdokumenter til søknad eller melding om norsk statsborgerskap på annen måte enn ved personlig oppmøte hos politiet.
 • På grunn av Koronasituasjonen og den store pågangen for å søke statsborgerskap, vil noen av timeavtalene være langt frem i tid. Du må selv bestille time gjennom UDIs søknadsportal. https://www.udi.no/.
 • Dersom du ikke finner en ledig time til å søke statsborgerskap, må du vente til vi legger ut flere timeavtaler til dette formålet. Informasjon om hvilke saker som kan gå foran i køen finner du her: https://www.udi.no/ord-og-begreper/kan-soknaden-din-ga-foran-i-koen-prioritering/. Se også informasjonen som fremkommer her: https://www.udi.no/aktuelt/tre-ganger-sa-mange-vil-bli-norsk-statsborger/ Vi legger vanligvis ut nye timeavtaler på fredager.

Kontaktinformasjon

Telefon
70 11 87 00
E-post
post.moreogromsdal@politiet.no
[Missing text '/views/districtpage/structuredinfo/emailinformation' for 'Norwegian Bokmål']
Forventet svartid på e-posthenvendelser til våpenforvaltningen er 1 uke
Postadresse
Møre og Romsdal politidistrikt v/ våpenforvaltningen, Postboks 1353 Sentrum, 6001 Ålesund

Åpningstider

Telefontid
MandagMa09:00–11:00
TirsdagTiStengt
OnsdagOnStengt
TorsdagToStengt
FredagFr09:00–11:00

Kontaktinformasjon

Telefon
70 11 87 00
E-post
post.moreogromsdal@politiet.no

Åpningstider

Stengt alle helligdager

Åpningstid
MandagMa09:00–15:00
TirsdagTi08:30–15:00
OnsdagOn08:30–15:00
TorsdagTo10:00–15:00
FredagFr08:30–15:00

Ta kontakt med politistasjonen dersom du har behov for bistand til innlevering.

Hugs sikkerheit

Når du transporterer våpenet til politiet skal det ikkje vere ladd. Pass på at det ikkje er patron i kammeret eller i magasinet, og hugs at du må pakke ned våpenet før du transporterer det.

Om våpenamnesti

Fra 1. januar til 1. juni 2023 er det våpenamnesti i Norge. Det betyr at personer som har uregistrerte våpen kan levere dem til politiet uten å bli straffet for brudd på våpenloven.

Hvis du har eksplosiver, sprengstoffer, granater, krutt eller fyrverkeri, er det viktig at du ikke tar med disse til politiet selv. Det er farlig både for deg og andre. Ta kontakt med politiet på 02800, så får du hjelp til fjerning. Det koster ingenting.

Kontaktinformasjon

Telefon
70 11 87 00
E-post
post.moreogromsdal@politiet.no
Postadresse
Postboks 1353 Sentrum, 6001 Ålesund

Åpningstider

Telefontid
MandagMaStengt
TirsdagTi09:00–11:00
OnsdagOnStengt
TorsdagTo09:00–11:00
FredagFrStengt

Kontaktinformasjon

Telefon
70 11 87 00
E-post
post.moreogromsdal@politiet.no

Åpningstider

Stengt alle helligdager

Åpningstid
MandagMa09:00–15:00
TirsdagTi09:00–15:00
OnsdagOn09:00–15:00
TorsdagTo09:00–17:00
FredagFr09:00–15:00

Åpningstider

Stengt alle helligdager

Åpningstid
MandagMa09:00–15:00
TirsdagTi08:30–15:00
OnsdagOn08:30–15:00
TorsdagTo10:00–17:00
FredagFr08:30–15:00

Politikontakt i Fjord kommune

Tenestestadleiar Øyvind Verpeide

Politikontakt i Giske kommune

Politifyrstebetjent Daniel Langøyli Ludviksen  

Politikontakt i Sula kommune

Politifyrstebetjent Ole-Andreas Christensen

Politikontakt i Ålesund kommune 

Politioverbetjent Ingrid Korsnes Hildre

Politiførstebetjent Mirjam Ulstein 

Politistasjonsjef/driftsenhetsleder Oddbjørn Solheim