Håkon Skulstad

Stilling
assisterende direktør
Enhet
Politidirektoratet
Ansvarsområde
Assisterende politidirektør

Bjørn Eirik Vandvik

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Politidirektoratet
Ansvarsområde
Leder politifagavdelingen

Tone Vangen

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Politidirektoratet
Ansvarsområde
Leder for beredskapsavdelingen

Roger Bjerke

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Politidirektoratet
Ansvarsområde
Leder for styringsavdelingen

Karin Aslaksen

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Politidirektoratet
Ansvarsområde
Leder for HR og HMS-avdelingen

Hilde Ebeltoft-Skaugrud

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Politidirektoratet
Ansvarsområde
Leder for kommunikasjonsstaben

Catherine Janson

Stilling
direktør
Enhet
Politiets IT-enhet
Ansvarsområde
Direktør for Politiets IT-enhet

Ane Roald

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Politidirektoratet
Ansvarsområde
Leder for strategisk ledelsesstab