Har du blitt utsatt for hatkriminalitet? Politiet ser alvorlig på hatkriminalitet fordi det ikke bare rammer den enkelte som utsettes, men også fordi det kan skape frykt hos utsatte grupper.

Hatkriminalitet kan omfatte alle typer straffbare forhold, om de har bakgrunn i hat eller negative holdninger på bakgrunn av de grunnlagene som er nevnt. Begrepet favner hatefulle og diskriminerende ytringer, men også vold og trusler, skadeverk, oppfordring til en straffbar handling eller hensynsløs atferd, som å personforfølge noen eller krenke noens fred.

Meld fra til politiet om hatkriminalitet

Har du blitt utsatt for hatkriminalitet, oppfordrer vi deg til å melde fra til lokalt politi. Finn ut hvor du skal møte hos nærmeste politi:

Finn nærmeste politi

Velg sted for å se kontaktinformasjon og åpningstider

Skriv postnummer eller klikk for din posisjon
  1. Skriv postnummer eller klikk for din posisjon
1 Resultatene er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp og ned.

Er du usikker på om du vil anmelde og trenger noen å snakke med? Få hjelp og veiledning ved et støttesenter for kriminalitetsutsatte

Lette du etter informasjon om: Hatefulle ytringer, Tall og fakta om hatkriminalitet

Ring 800 40 008

Har du vært utsatt for kriminalitet som vold, trusler, hatkriminalitet, seksuelle overgrep eller noe annet? Ring oss. Vi kan veilede deg om hvordan du kan anmelde. Vi vil også støtte deg hvis det blir en rettssak.

Støttesenter for kriminalitetsutsatte