Hvem kan ikke søke beskyttelse?

Du kan ikke søke beskyttelsel hvis du vil komme til Norge for å jobbe eller
studere. Du kan heller ikke søke av andre grunner enn at du trenger beskyttelse. Søk da om opphold i Norge hos Utlendingsdirektoratet (UDI).

Slik registrerer du deg