Hvem kan ikke søke beskyttelse?

Du kan ikke søke beskyttelse hvis du vil komme til Norge for å jobbe eller
studere. Du kan heller ikke søke av andre grunner enn at du trenger beskyttelse. Søk da om opphold i Norge hos Utlendingsdirektoratet (UDI).

Slik registrerer du deg

Skal du søke om å fornye beskyttelse?

Avtal tid hos politiet der du bor for å levere søknad om å fornye beskyttelse.

For å beholde alle rettighetene dine er det viktig at du bestiller time innen tre måneder før oppholdstillatelsen din går ut. Du kan søke om fornyelse hvis du tidligere har fått oppholdstillatelse fordi du trenger beskyttelse.