Hvem skal ikke søke asyl?

Du skal ikke søke asyl hvis du vil komme til Norge for å jobbe, studere eller av andre grunner enn at du trenger beskyttelse. Da skal du søke om opphold i Norge hos Utlendingsdirektoratet (UDI).

Slik registrerer du deg