Viktig informasjon til deg som vil søke asyl og beskyttelse

 

Hvem kan søke asyl?

Du kan søke asyl hvis du er forfulgt eller frykter forfølgelse eller umenneskelig behandling i hjemlandet ditt. Du må være i Norge eller på norsk grense for å kunne søke.

Hvem skal ikke søke asyl?

Du skal ikke søke asyl hvis du vil komme til Norge for å jobbe, studere eller av andre grunner enn at du trenger beskyttelse. Da skal du søke om opphold i Norge hos Utlendingsdirektoratet (UDI).

1. Kontakt politiet når du kommer til Norge

Det er viktig at du tar kontakt med politiet med en gang du kommer til Norge for å registrere deg som asylsøker. Du kan melde deg direkte hos:

Politiets utlendingsenhet
Økernveien 11–13,
0653 Oslo

Åpningstider:
Mandag til fredag kl 08:00–19:00
Lørdag 11:00–16:00
Søndag 11:00–16:00

Som asylsøker skal du:

  • Oppgi navn, alder og adresse på deg selv og nære slektninger.
  • Levere fra deg pass og andre reise- og identitetsdokumenter.
  • Fortelle hvordan du kom til Norge og om du har vært i andre land på reisen hit.
  • Fortelle kort hvorfor du søker asyl.

Politiet tar også foto og fingeravtrykk, og undersøker om du allerede har søkt asyl i et annet europeisk land. I så fall skal du sendes tilbake dit for å få asylsaken behandlet.

Det er straffbart å oppgi feil opplysninger når man søker asyl.

Du får utstedt asylsøkerbevis, du får helseundersøkelse, matservering og overnatting. Du blir på et ankomstsenter noen dager før du blir flyttet til et asylmottak. Adressen til ankomstsenteret er Mosseveien 58, 1640 Råde.

Hvis du er under 18 år og søker asyl uten at foreldrene dine er med, får du en representant som ivaretar dine interesser og vil være til stede under registreringen.

Alle ansatte og tolker i Politiets utlendingsenhet har taushetsplikt. Det betyr at vi ikke kan gi opplysninger om asylsøknaden til for eksempel myndighetene i hjemlandet. Opplysningene som gis vil bli brukt av UDI i behandlingen av asylsøknaden.

2. Behandling av asylsøknad

Det er UDI som behandler asylsøknaden.

3. Når du har fått svar på søknad om asyl

Hvis du får innvilget opphold, skal du møte hos lokalt politidistrikt. Der får du utstedt et oppholdskort som bekrefter at du er innvilget midlertidig oppholdstillatelse i Norge.

Har du fått endelig avslag på søknaden om asyl, må du reise tilbake til hjemlandet ditt . Gjør du ikke det, kan politiet uttransportere deg.

Ta kontakt med ditt lokale politi for å bestille oppholdskort:

Din posisjon
  1. Din posisjon
1 Resultater er tilgjengelig. Bruk tastatur eller sveip-bevegelser for å navigere.

Asylsøkerbevis

Når du søker asyl i Norge, får du et asylsøkerbevis av politiet når du registrerer deg som asylsøker. Beviset må fornyes hver sjette måned mens du venter på svar på asylsøknaden din.

Har du fått endelig avslag på asylsøknaden, får du ikke nytt asylsøkerbevis.

Asylsøkerbeviset er ikke et gyldig identitetsdokument, men en bekreftelse på at du har gyldig opphold i Norge mens asylsøknaden behandles. Et asylsøkerbevis gir deg ikke lov til å jobbe i Norge.

Anmodning om registreringsbevis for asylsøkere (162 kB) (PDF)

Slik fornyer du

  • Bor du på mottak, ber du mottaket om å sende forespørsel om nytt asylsøkerbevis til Politiets utlendingsenhet (PU).
  • Bor du privat, tar du kontakt med politiet der du bor, som sender en forespørsel til PU. Asylsøkere som bor privat i Oslo kan ta direkte kontakt med politivakta hos PU.

Mistet eller frastjålet asylsøkerbevis

Har du mistet eller blitt frastjålet asylsøkerbeviset ditt, benytter du samme fremgangsmåte som om du skal fornye beviset.

Behandlingstid

Behandlingstiden for å fornye asylsøkerbevis er ca. 1 uke. Asylsøkerbeviset blir sendt til politiet eller til mottaket der du bor.

Skal du søke du asyl i Norge, må du registrere deg som asylsøker i Norge.