Fra 1. oktober 2023 er det ny grunnutdanning for ordensvakter ved egenvakthold. Skal du jobbe som ordensvakt ved egenvakthold, må du ha gjennomført denne utdanningen og bestått eksamen.

Grunnutdanningen er grunnlaget for å kunne jobbe som ordensvakt ved egenvakthold. Utdanningen skal sikre god kvalitet på ordensvakttjenestene. Grunnutdanningen gjelder kun for ordensvakter ved egenvakthold. Ansatte i vaktforetak som leies ut som ordensvakter til andre virksomheter, må fortsatt ha grunnutdanning som vekter.

Grunnutdanning omfatter

  • undervisning (30 teoritimer)
  • praksis (10 timer)
  • bestått eksamen

Overgang for ordensvakter etter gammel ordning

Det er overgangsordninger for deg som allerede har godkjenning etter gammel ordning. Hvis du allerede har en godkjenning, må du bestå eksamen for regodkjenning innen din nåværende godkjenning utløper, eller senest innen 1. oktober 2027. Hvis du ikke består eksamen innen denne fristen, må du gjennomføre grunnutdanningen.

Regodkjenning

Ordensvakter ved egenvakthold må regodkjennes hvert fjerde år. Det vil si at skal du fortsette som ordensvakt ved egenvakthold, må bestå eksamen hvert fjerde år.

Det tilbys ikke undervisning ved slik regodkjenningseksamen. Eksamen har tilsvarende omfang og pensum som grunnutdanningen. Hvis du ikke består eksamen for regodkjenning innen fristen, må du ta grunnutdanning på nytt. Det er ikke mulig å få utsatt frist.

For å bli ansatt som ordensvakt ved egenvakthold er det krav om tilfredsstillende vandel, jf. vaktvirksomhetsloven § 8.

Læreplan