Kjøpe våpen til jakt

Her søker du om tillatelse til kjøp av komplette våpen til jakt. Du søker om tillatelse til ett våpen av gangen. Skal du søke om tillatelse til flere våpen, sender du én søknad per våpen.

Skal du søke om tillatelser i forbindelse med arv, etterregistrering, eller våpendeler, må du søke på papir

Låne våpen til jakt

Slik søker du om tillatelse til å låne

Arv av jaktvåpen

Skal du søke om å arve et jaktvåpen kan du søke digitalt i skjemaet under.