Filter

Du har valgt:

 • Enhet
32 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Resultater fra rapport om anmeldt vold

  Rapporten «Anmeldt vold i storbyområdet: Antall og innhold» inneholder en kartlegging av alle typer anmeldt vold og trusler i første halvår 2018, både i og utenfor familien, og den viser også trender over...

 2. Ny politimester i Oslo

  Beate Gangås (56) er i dag utnevnt til ny politimester i Oslo politidistrikt av Kongen i statsråd Oslo for en åremålsperiode på seks år.

 3. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2018

  I SaLTo-rapporten 2018 fremkommer det at kun 3 % av barn og unge i aldersgruppen 10-17 år er registrert med kriminalitet. Utvikling pr. 1000 innbyggere viser svak økning på straffbare forhold, men en nedgang...

 4. Åpningstider ved Oslo politidistrikt påsken 2019

  Politivakta ved Grønland politistasjon holder åpent alle dager fra kl. 8-23, inkludert helligdagene. Du treffer oss ellers - som alltid - døgnet rundt på tlf. 02800 eller nødnummer 112. Her finner du...

 5. Situasjonen på New Zealand: Oslo politidistrikt jobber forebyggende

  Oslo politidistrikt er klar over situasjonen på New Zealand. Vi forholder oss til gjeldende trusselvurdering, men jobber likevel i det forebyggende sporet bl.a. gjennom forebyggere og mangfolds -og radikaliseringskontaktene...

 6. MÅ du ha pass nå? Hvis ikke - vent litt til..

  Det er svært stor pågang ved alle passkontorene på østlandsområdet for tiden. For Oslo politidistrikt sin del så ansetter vi i disse dager flere faste ansatte og også vikarer til passkontoret.

 7. Oslo politidistrikt har landets høyeste tillit

  Den ferske innbyggerundersøkelsen viser at tilliten til Oslo politidistrikt øker. Distriktet har nå høyest tillit blant alle politidistrikter i Norge. 86 prosent av innbyggerne i distriktet sier de har...

Presenterer side 1 Av 3