Filter

Du har valgt:

 • Enhet
12 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1.  Personopplysninger på avveie – vær varsom!

  Det generelle rådet for å beskytte seg mot ID-tyveri er at du ikke skal stole på noen som kontakter deg, fordi de kan sitte på informasjon om deg. Vi må antagelig forvente at også personnummer kan være...

 2. Anmeldt hatkriminalitet i Oslo politidistrikt 2021

  Totalt ble 325 forhold kodet som hatkriminalitet i Oslo politidistrikt i 2021. Dette er en økning på 11% fra 2020, da antallet var 287 forhold. Økningen kan delvis forklares med mange anmeldelser for tyveri...

 3. Ny rapport: Risiko og livssammenheng for unge kriminelle i Oslo

  Rapporten er en analyse av livssituasjonen til 341 ungdommer, som har blitt anmeldt for 4 eller flere kriminelle forhold. Den er produsert av Oslo politidistrikt som en del av SaLTo samarbeidet med kommunene...

 4. Tok sykkeltyveribande i Oslo

  Oslo politidistrikt har avslørt en bande utenlandske sykkeltyver som har vært aktive i Oslo-området. De stjal blant annet dyre elsykler som de sendte utenlands. De tre mennene ble tatt på fersken og ble...

 5. Økning i seksuallovbrudd i Oslo i pandemi-året 2021

  Pandemien endret i perioder folks sosiale liv, blant annet mindre bruk av offentlige rom og økt bruk av digital samhandling og kommunikasjon. Det har også påvirket kriminalitetsbildet viser statistikken...

 6. Oslo politidistrikt har høyest tillit i Politi-Norge

  Hovedfunnene i innbyggerundersøkelsen for 2021 viser at  Oslo politidistrikt har høyest tillit i Politi-Norge, men tallene har gått ned fra 86 % i 2020 til 82 % i 2021. Opplevd trygghet i befolkningen...

  • Innbyggerundersøkelsen
 7. Trafikkavvikling i forbindelse med nobelprisutdelingen

  I forbindelse med nobelprisutdelingen vil det bli enkelte trafikale utfordringer. Normal trafikk vil i utgangspunktet ikke oppholdes unødig lenge, men det kan bli enkelte forsinkelser.

 8. Viktig informasjon om timeavtaler for norsk statsborgerskap

  Oslo politidistrikt vil etter planen legge ut en rekke nye timeavtaler for statsborgerskap fra slutten av mai 2021 gitt at smittesituasjonen i Oslo er under kontroll. De nye timeavtalene vil være ettermiddags-...

Presenterer side 1 Av 1