Filter

202 resultat er klare. Bruk piltastane eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Dom i sak om spredning av sexvideo i sosiale medier

  Borgarting lagmannsrett avsa 13. april 2021 dom i en straffesak som gjaldt spredning av en video av trekantsamleie. Både filmingen og delingen av videoen er gjort uten fornærmedes kunnskap og...

 2. Diskrimineringsnemda har avgjort sak om politikontroller

  Trøndelag politidistrikt mottok i dag Diskrimineringsnemdas avgjørelse hvor de konkluderer med at en innbygger i Trondheim har blitt diskriminert av politiet på grunn av gjentatte kontroller og indirekte...

 3. Viktig informasjon om timeavtaler for norsk statsborgerskap

  Oslo politidistrikt vil etter planen legge ut en rekke nye timeavtaler for statsborgerskap fra slutten av mai 2021 gitt at smittesituasjonen i Oslo er under kontroll. De nye timeavtalene vil være ettermiddags-...

 4. Nye undersøkelser i Stensåsgruvene

  Det vil i dag onsdag bli gjort nye undersøkelser i Stensåsgruvene i Arendal i forbindelse med drapet på Ørjan-Helmer Gundersen Solum.

 5. Gjennomgang av bruk av tvangsmidler i narkotikasaker

  Riksadvokaten har i dag bedt statsadvokatene gjennomføre en kartlegging og vurdering av politi og påtalemyndighets praksis ved bruk av tvangsmidler i narkotikasaker. Politidirektøren støtter opp om...

 6. Ny person løslatt fra varetektsfengsel

  Agder politidistrikt har i dag besluttet løslatelse av en mann i 40-årene som siden desember 2020 har vært varetektsfengslet, siktet for drap eller medvirkning til drap på Ørjan-Helmer Gundersen...

 7. Varslingssak fra politijuristene i Øst pd er ferdigbehandlet

  Politijuristene i Øst politidistrikt leverte i november 2020 inn et varsel med påstander om en uforsvarlig arbeidssituasjon for påtalejuristene. Rapporten er nå klar og fastslår at det ikke er grunnlag...

 8. En person løslatt fra varetektsfengsel

  Agder politidistrikt har i dag besluttet løslatelse av en mann i 30-årene som siden desember 2020 har vært varetektsfengslet, siktet for drap eller medvirkning til drap på Ørjan-Helmer Gundersen Solum....

 9. Funn av levninger i Tvedestrand stammer fra kvinne

  Foreløpige undersøkelser ved rettsmedisinsk institutt viser at levningene som ble funnet ved Nautholmen i Tvedestrand 27. mars mest sannsynlig stammer fra en kvinne.

 10. Covid-19 lovbrudd i 2021

  Oversikt over Covid-19 lovbrudd i Innlandet politidistrikt i 2021.

  • Koronaviruset
 11. Lørdagens demonstrasjon i Drammen

  Det er bekymringsfullt at så mange mindreårige og ungdommer deltok i demonstrasjonen i Drammen lørdag formiddag, sier politistasjonssjef Øyvind Aas i Drammen.

 12. Politiet gjenopnar publikumsmottak

  Politiet gjeopnar frå mandag dei fleste publikumsmottaka Møre og Romsdal politidistrikt, men Ørsta og Ulsteinvik må vente til torsdag.

  • Koronaviruset
 13. Tvangsmidler i saker om bruk av narkotika

  Riksadvokaten har i dag kommet med presiseringer om bruk av tvangsmidler i mindre alvorlige narkotikasaker, særlig bruk av narkotika. Samtidig avklarer Riksadvokaten at det ikke er grunn til å konkludere...

Presenterer side 12 Av 14