Filter

200 resultat er klare. Bruk piltastane eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. LRS-øvelse i Spangereid

  Agder politidistrikt vil, sammen med andre nødetater og aktører, ha en lokal redningsøvelse i Spangereid i Lindesnes kommune tirsdag 13. september 2022.

 2. Ras i Heim kommune

  En person er bekreftet omkommet etter raset.

 3. 43% brukte mobiltelefon ulovlig

  Aksjon skolevei: Politiet har hatt kontroller rundt mange av skolene i hele Oslo politidistrikt, og aksjonen fortsetter denne uken. -Det er en økning på mobilbruk i bil, spesielt høyt har det vært i kontrollene...

 4. Mangelfull arkiveringspraksis

  Arkivverkets tilsynsrapport viser at over 10 000 dokumenter i Politidirektoratet ikke er behandlet eller ferdigstilt. Tiltak knyttet til opplæring og organisering er igangsatt.

 5. Nytt politihus i Bodø kan bygges på Albertmyra

  Tirsdag 23. august besøkte justisminister Emilie Enger Mehl Bodø. Hun kunne fortelle nyheten om at Justis- og beredskapsdepartementet har gitt politiet i Nordland fullmakt til å etablere nytt politihus...

 6. Praksis i mindre alvorlige narkotikasaker

  Det pågår en rettsutvikling knyttet til straffereaksjoner for egen bruk og besittelse av narkotika. Riksadvokatembetet og Politidirektoratet samarbeider om å endre praksis i politiet og...

Presenterer side 11 Av 14