Filter

181 resultat er klare. Bruk piltastane eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Politistasjon ved svenskegrensen åpnet

  Den norske og svenske justisministeren åpnet tirsdag 21. juni den midlertidige politistasjonen ved grensen til Sverige.

 2. Nye midlertidige kriterier for nødpass

  Politiet gjør ytterligere justeringer på kravene for å få utstedt nødpass. Fra og med onsdag 22. juni kan de som har bestilt reise til og med 1. juni søke. Det kan også barn under 18 år, som har bestilt...

  • Pass
  • ID-kort
 3. Send inn våpensøknad i god tid før høstjakta

  Noen jaktsesonger begynner like over sommeren, mens andre begynner litt senere på høsten, som f.eks. elgjakta. Vi oppfordrer alle innbyggere i Oslo, Asker og Bærum som vil søke på et nytt våpen til høstjakta...

 4. Alle politidistrikter får droner

  Politidirektoratet sørger nå for at droner kan tas i bruk i alle politidistrikter . Direktoratet kjøper og fordeler droner, egen tilpasset bil og utdanner dronepiloter. Hele politi-Norge får dermed øyne...

 5. Justering av midlertidige kriterier for nødpass

  Tiltakene som ble innført 30.mai for å sikre at de som er i en nødsituasjon, eller har særskilte behov, har hatt effekt. Politiet ser nå at vi har mulighet til å tilby nødpass til flere, og åpner opp for...

  • Pass
  • ID-kort
 6. Politiet ønsker bistand

  Politiet ønsker bistand i forbindelse med etterforskning av en voldtekt i Mysen.

 7. Forebygging av kriminalitet i varebilbransjen

  De siste årene har varebiltransportbransjen gjennomgått en meget sterk vekst da koronapandemien har påvirket etterspørselen etter transporttjenester.

  • Råd og forebygging
  • Arbeidslivskriminalitet
  • Næringslivskontakter
 8. Sykkelauksjon på nett

  • Når: 23.06.22 00:00–20.07.22 00:00
  • Kvar: www.stadssalg.no
  • Oslo politidistrikt har lagt ut en rekke hittegodssykler for salg via vår medhjelper stadssalg.no.
  • Hittegods
 9. Evalueringsrapporten etter Kongsberg-hendelsen er klar

  I november 2021 fikk Politihøgskolen i oppdrag å gjennomføre en evaluering av politiets innsats og samhandlingen mellom politiet og PST. Bakgrunnen var den alvorlige hendelsen 13. oktober 2021 hvor fem...

 10. Regarding avalanche in Loen

  The Norwegian police has opened a designated phoneline in connection with the avalanche in Loen.

 11. Invitasjon til pressemøte: Fremleggelse av Kongsberg-rapporten

  I november 2021 fikk Politihøgskolen i oppdrag å gjennomføre en evaluering av politiets innsats og samhandlingen mellom politiet og PST etter fem personer ble drept og flere skadet den 13. oktober 2021...

Presenterer side 10 Av 13