Filter

200 resultat er klare. Bruk piltastane eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Tar Spesialenhetens avgjørelse til etterretning

  Spesialenheten for politisaker har i dag konkludert med at det ikke er grunnlag for straffansvar, verken for enkeltpersoner eller Agder politidistrikt, i behandlingen av den såkalte 2009-saken.

 2. Politiet ber publikum sjekke kameraer

  Politiet i Agder ønsker kontakt med personer som kan ha bilder eller videoer fra kameraer i forbindelse med savnet-saken i Farsund.

 3. Pass og nasjonalt ID-kort: Endringar i samtykke for born

  Frå og med 1. november kan føresette gi eit varig samtykke til at born skal få pass eller nasjonalt ID-kort. Begge føresette må møte opp på pass- og ID-kontoret for å gi samtykke, men treng ikkje gjere...

 4. Kripos slutter seg til beklagelsene

  – Kripos deltok i etterforskningen av Baneheia-saken. Vi slutter oss til de beklagelser som er gitt av Agder politidistrikt, politidirektøren og riksadvokaten.

 5. – Det er tid for selvransakelse

  Riksadvokaten har i dag konkludert med at det ikke kan føres bevis for at Viggo Kristiansen har noe med de straffbare handlingene i Baneheia å gjøre.

 6. Politidirektøren: En alvorlig sak for rettsstaten

  Riksadvokaten har vurdert bevisene i Baneheia-saken på nytt, og samtykket til at domstolen avsier en frifinnende dom uten hovedforhandling overfor Viggo Kristiansen.

 7. Invitasjon til pressekonferanse

  I forbindelse med Riksadvokatens avgjørelse i Baneheia-saken inviterer Agder politidistrikt til pressekonferanse.

 8. Fire russiske statsborgere løslates fra varetekt

  De fire russiske statsborgere som ble pågrepet i Mosjøen 11. oktober og senere varetektsfengslet til fredag 21. oktober, blir i dag løslatt fra varetekt.

 9. Pressebrief i Skien 20. oktober kl 16.30

  Politiet i Sør-Øst inviterer pressen til en brief i forbindelse med funn av to døde personer i Skien i dag, 20. oktober.

 10. Politiet ville høre fra LHBTIQ+-innbyggere: 10 000 svarte

  Politiet ønsker mer kunnskap om tilliten til politiet i LHBTIQ+-befolkningen generelt, og om hvordan de opplever politiets arbeid med hatkriminalitet spesielt. Nå skal innsikten fra en ny undersøkelse...

 11. Midlertidig bevæpning av politiet forlenges inntil 8 uker

  Politidirektoratet har med samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet besluttet å forlenge den midlertidige bevæpningen av politiet for en periode på inntil åtte uker regnet fra og med 20. oktober...

Presenterer side 8 Av 14