Filter

224 resultat er klare. Bruk piltastane eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Følger opp politiets besøk på russebuss

  Politiet har gått gjennom hendelsen hvor en patrulje fra Trysil besøkte en russebuss i Elverum i forrige uke. Patruljen beklager at de ikke fulgte nasjonale råd om smittevern. En privatperson har anmeldt...

  • Koronaviruset
 2. Våpenkontroll hos private våpeneiere i Møre og Romsdal

  Politiet forhåndsvarsler nå jegere og skyttere om våpenkontroller utover vår og sommer. Har du ikke et godkjent våpenskap for sikker oppbevaring av dine våpen? Da må du skaffe deg et slikt nå. Kontrollene...

 3. Brumunddal og Stange lensmannskontor stengt

  Lensmannskontorene i Brumunddal og Stange er stengt tom 31.05.21 grunnet koronasituasjonen i områdene. Telefonhenvendelser vil bli besvart.

 4. Evaluering av nærpolitireforma 2020

  Den sjette rapporten frå DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) er klar. Hovudkonklusjonen seier at politiet lukkast best med dei alvorlegaste kriminalsakene etter reforma, medan det er ei...

 5. Tynset lensmannskontor åpner delvis i uke 21

  Tynset lensmannskontor vil åpne for delvis betjening i uke 21. Kontoret ble stengt i forrige uke grunnet smitteutbrudd i kommunen.

  • Koronaviruset
 6. Vi må alle ta ansvar for ungdommene våre

  Oppdragene vi hadde 17. mai-helgen var preget av fulle og utagerende ungdommer som ikke klarte å ta vare på seg selv. Det bekymrer politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt.

 7. Tynset lensmannskontor stengt

  Lensmannskontoret på Tynset er stengt ut uke 20 grunnet smitteutbrudd i kommunen. Telefonhenvendelser vil bli besvart.

  • Koronaviruset
 8. Ny våpenlov fra 1. juni

  Ny våpenlov og ny våpenforskrift trer i kraft 1. juni. Nytt regelverk avløser våpenloven av 1961 med tilhørende forskrifter og rundskriv. Det betyr at alle forskrifter, rundskriv og føringer forankret...

 9. Midlertidig bevæpning forlenges inntil åtte uker

  Politidirektoratet har fått samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet til å forlenge midlertidig bevæpning av politiet for en periode på inntil åtte uker regnet fra og med 1. mai 2021.

Presenterer side 6 Av 15