Filter

502 resultat er klare. Bruk piltastane eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Svak nedgang i anmeldte saker

  Ved utgangen av august 2019 var det anmeldt 207 330 saker til politiet. Det er en nedgang på 1,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig var det en svak økning i antallet påtaleavgjorte...

 2. Forslag til statsbudsjett 2020

  I forslaget til statsbudsjettet for 2020 foreslås det at politi- og lensmannsetaten skal få tildelt 20,2 milliarder kroner. Dette er en økning på 2,4 prosent fra 2019.

 3. Siste måned som politimester i Sør-Øst

  Politimester i Sør-Øst, Christine Fossen har valgt å fratre sin stilling fra og med 1. november i år. Fossen går til Justisdepartementet og skal der bidra til å forsterke departementets arbeid med implementering...

 4. Ønsket til Justisdepartementet

  Politimester i Sør-Øst, Christine Fossen har valgt å fratre sin stilling fra og med 1. november i år. Fossen går til Justisdepartementet og skal der bidra til å forsterke departementets arbeid med implementering...

 5. Lovbrudd i en femdel av undersøkte i transportbransjen

  I en ny rapport om varebilsegmentet i transportbransjen utarbeidet av arbeidslivskriminalitetssenteret (A-krimsenteret) er det avdekket lovbrudd i 20 prosent av de kontrollerte. Flere underleverandører...

 6. Elektrosjokkvåpen avfyrt 26 ganger

  I tredje kvartal 2019 avfyrte norsk politi elektrosjokkvåpen ni ganger og truet med å bruke det 13 ganger. Siden nyttår er dermed våpenet avfyrt til sammen 26 ganger, og Politidirektoratet mener bruken...

 7. Slutter som leder av Virksomhetsutviklingsavdelingen

  Avdelingsdirektør for Virksomhetsutviklingsavdelingen i Politidirektoratet Cato Rindal fratrer sin stilling fra og med 7. oktober. Han vil ta fatt på oppgaven med å lede det nyopprettede programmet for...

 8. Nyutdannede får jobb, men faste ansettelser tar tid

  88,5 prosent av studentene som gikk ut fra Politihøgskolen (PHS) våren 2018 har nå jobb i politiet. Av disse har 52,2 prosent fast stilling. Tallene viser at nyutdannede får jobb i politiet, men at faste...

 9. Et unikt gratis hjelpetilbud

  Støttesenteret for kriminalitetsutsatte i Sør-Øst politidistrikt har nå tilbakelagt sitt første hele driftsår. Dette er et unikt gratis hjelpetilbud for den som er utsatt for integritetskrenkende kriminalitet....

 10. Politiets rolle ved demonstrasjoner

  Vi ønsker å klargjøre hva som er politiets rolle ved demonstrasjoner og politiske markeringer. Politiets oppgave ved politiske markeringer er å ivareta ro, orden og sikkerhet – og å bidra til at alle som...

 11. Ny seksjon for sedelighetssaker i Agder politidistrikt

  Agder politidistrikt styrker sitt arbeid i sedelighetssaker og oppretter en egen seksjon på fagfeltet. 11 nye politistillinger skal jobbe med sedelighetssaker, noe som er en betydelig styrking på dette...

 12. 67 personer pågrepet uten gyldig opphold

  Onsdag ettermiddag ble 67 utenlandske statsborgere pågrepet på et motell på Eidsvold for ulovlig opphold i Norge. Pågripelsen foregikk uten dramatikk.

 13. Flere klager på politiet

  Politiet mottok 1047 klager i 2018. Det er en økning på 16 prosent fra 2017, og en økning på 26 prosent de siste fem årene.

Presenterer side 4 Av 34