Filter

517 resultat er klare. Bruk piltastane eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Politiets responstid 1. tertial 2019

  Politiet innfrir kravene til responstid i én av tre tettstedskategorier i 1.tertial 2019. For de to andre kategoriene ligger politiet omtrent ett minutt under kravene. Det viser en nasjonal måling av til...

 2. Frigir navnet til den omkomne i Hægebostad

  Politiet frigir navnet til kvinnen som omkom etter en hendelse i Snartemo i Hægebostad kommune i Vest-Agder søndag 2. juni.

 3. Svak økning i anmeldte saker

  I første tertial 2019 er det anmeldt 99 358 saker til politiet. Dette er en økning på 1,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig er det er en forsiktig forbedring i politiets resultater....

 4. Ønsker tips etter hendelsen i Hægebostad

  Politiet ønsker å komme i kontakt med personer som har vært i området Urestadveien i Snartemo i Hægebostad i tidsrommet 00:00-06:00, natt til søndag 2. juni 2019.

 5. Kriseøvelse i Raufoss Næringspark

  Nesten 200 personer er med når det arrangeres kriseøvelse i Raufoss Næringspark på Raufoss tirsdag 4. juni. Alle nødetatene er med, og Vestre Toten kommune vil øve sin kriseledelse.

 6. Uavklart hendelsesforløp i Hægebostad

  En person er erklært død mens en annen person er fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en hendelse i bygda Snartemo i Hægebostad kommune natt til søndag 2. juni.

 7. Oppgraderingen av passlokasjonene ferdig

  Alle de 9 passlokasjonene i Innlandet politidistrikt er nå åpne for utstedelse av pass. De siste månedene har det pågått ombygging og kompetanseheving for å høyne kvaliteten på tjenestene.

  • Pass
 8. Ny kommunikasjonsdirektør i politiet

  Hilde Ebeltoft-Skaugrud (47) er ansatt i stillingen som kommunikasjonsdirektør i Politidirektoratet. Hun kommer fra stillingen som kommunikasjonssjef i NRK.

 9. Ber båtfolket på Sørlandet være oppmerksomme

  Politiet i Agder oppfordrer folk til å sikre båter, motorer og annet utstyr for å unngå at tyver får tilgang til lett omsettelige varer i sommer. I tillegg ber politiet publikum være oppmerksomme.

 10. Samlokalisering av politi – en ønsket utvikling

  Etter at Dagbladet skrev om SSB-tall som viser at landets politiårsverk er samlet på færre og større steder, har debatten gått i nasjonale og lokale medier. Noen gleder seg over å ha fått flere mens andre...

 11. Bemanningstala gir eit skeivt bilete

  Om lag 950 av 1360 politiårsverk, nær 70 prosent, i Vest politidistrikt er plassert i Bergen kommune. Det betyr ikkje at resten av politidistriktet «tapar».

  • Bemanning
  • Nærpolitireform
 12. Menneskehandel - nærmere enn du tror

  Visste du at menneskehandel er mye mer enn kvinner utsatt i prostitusjon? Vi tror kanskje at menneskehandel er et storbyfenomen, noe som skjer andre steder enn her, noe som ikke angår meg og deg. Men dette...

  • Menneskehandel
 13. Bæring av kniv på offentlig sted

  Det er i utgangspunktet straffbart å bære kniv eller lignende skarpt redskap på offentlig sted. Bestemmelsen skal trygge befolkningen og forebygge alvorlige voldshandlinger.

  • Bevæpning
  • Råd og forebygging
  • Våpen
 14. Politiet har tatt beslag i over 1800 ulovlige våpen

  Politiet har avdekket omsetning av store mengder ulovlige våpen. Hittil er 67 personer siktet og 2 361 våpen beslaglagt som følge av etterforskningen.

Presenterer side 3 Av 35