Filter

552 resultat er klare. Bruk piltastane eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Fremstilles for varetektsfengsling

  En mann i 20-årene blir mandag fremstilt for varetektsfengsling i 4 uker, siktet for blant annet drapsforsøk mot tre personer.

 2. Pandemien påvirker politiets arbeid

  Pandemisituasjonen som har preget samfunnet de siste månedene gir utslag på deler av kriminalitetsbildet og politiets arbeid. Det viser statistikk over anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling. Perioden...

 3. Landlovsnekt i Møre og Romsdal oppheves

  Politimesteren i Møre og Romsdal Politidistrikt har besluttet at landlovsnekt innført 13. mars 2020 oppheves. Med virkning fra mandag 22.06.2020 kl. 00:00 vil ordinær landlov igjen være tillatt i Møre...

 4. Derfor deltar politiet i Pride-markeringen

  Hvert år markeres Pride over hele Norge, som en feiring av likhet og mangfold. – Dette er noe også politiet deltar i - fordi mangfold er viktig for oss, sier politidirektøren.

 5. Sjøtenesta til politiet 2020 i Møre og Romsdal politidistrikt

  Møre og Romsdal politidistrikt har ei lang og utfordrande kystline, og lange fjordar som gir svært mange stor glede av å ferdast til sjøs med fritidsbåt. Politiet lovar også i år synligheit og å vere tilstades....

 6. Ber båteiere være oppmerksomme

  Politiet i Agder har fått flere anmeldelser på båter som er stjålet på Sørlandet den siste tiden, og ber nå båteiere om å være ekstra oppmerksomme.

 7. Avtakking HV-05

  16. juni avtakket Innlandet politidistrikt Heimevernet (HV-05) for god bistand til grensekontrollen i Innlandet. HV-05 har bistått Innlandet politidistrikt siden 17. mars.

 8. Tips i Lørenskog-saken

  Tips i Lørenskog-saken kan formidles via politiets tipsportal på www.politiet.no.

 9. Enklere rutine for pass og statsborgerskap

  15. juni endrer vi rutinene for de som har blitt norske statsborgere. De som etter denne datoen får vedtaket sitt om norsk statsborgerskap tilsendt fra UDI, vil kunne møte direkte på et pass- og ID- kontor...

 10. Sju løslatelser fra Politiets utlendingsinternat

  Sju irakiske borgere løslates fra utlendingsinternatet etter at domstolen har besluttet at det ikke lenger er grunnlag for videre internering for én av dem.

 11. Mann pågrepet for voldtekt av mindreårig på nett

  Mannen i 50-årene er bosatt i Trondheim. Trøndelag politidistrikt har etterforsket saken siden begynnelsen av mai, etter å ha tatt over saken fra Oslo politidistrikt som har jobbet med den siden november...

 12. Agder politidistrikt fikk forelegg

  Agder politidistrikt er ilagt et forelegg på 100.000 kroner for brudd på straffeloven § 171, jf. § 27, jf. § 28.

Presenterer side 3 Av 37