Filter

536 resultat er klare. Bruk piltastane eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Sel kirke forsøkt påtent

  Natt til torsdag 19.mars ble Sel kirke forsøkt påtent. Ei vindusrute ble knust. Politiet har gjort funn av brennbar veske og arbeider ut i fra teorien om at kirka ble forsøkt påtent. Politiet ønsker tips...

 2. Hytteforbud innført

  Torsdag 19.mars ble det innført forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Innlandet er Norges største hyttefylke med over 85 000 fritidsboliger registrert i fylket. Politiet håper...

 3. Kriminelle utnytter koronaepidemien

  Våre eldre er en av gruppene som er særlig utsatte for koronaviruset. Kripos får rapporter fra inn- og utland om kriminelle som nå utnytter epidemien og prøver å svindle eldre.

 4. Spørsmål og svar om Korona i Øst politidistrikt

  Politiet mottar svært mange henvendelser knyttet til Korona-situasjonen. Før du kontakter oss på telefon eller e-post, se informasjon på politiet.no, og informasjonen i denne saken.

 5. Nekting av landlov i Møre og Romsdal politidistrikt

  Politimesteren i Møre og Romsdal Politidistrikt innførte lørdag 14.3.20 nektelse av landlov for alle utenlandske besetningsmedlemmer på alle fartøyer i Møre og Romsdal.

 6. Løslatelser fra utlendingsinternatet

  PU løslater i overkant av ti personer fra Politiets utlendingsinternat på grunn av den pågående situasjonen rundt koronaviruset. Utlendingene som løslates har liten eller ingen straffehistorikk, og er...

 7. Utanlandske sjømenn nektas landlov i Vest politidistrikt

  Som et bidrag til arbeidet med å stoppe spreiing av koronaviruset (Covid-19) har politimeisteren i Vest vedteke å nekte utanlandske besetningsmedlemmer landlov i Vest politidistrikt.

 8. Økning i anmeldt hatkriminalitet i Oslo politidistrikt

  Hatkrimrapporten for Oslo politidistrikt 2019 viser en liten økning i antall hatkrimforhold. Til sammen ble 278 forhold kodet som hatkriminalitet, en økning på 17 % fra 2018.

 9. Prioriterer saker om overtredelser av innførte smitteverntiltak

  Innlandet politidistrikt følger opp Riksadvokatens retningslinjer for brudd på karantene og isolasjon samt forbud mot å oppholde seg på fritidsbolig, sier Johan Martin Welhaven, påtaleleder i Innlandet...

 10. Utenlandske sjømenn nektes landlov i Troms politidistrikt

  Som et bidrag til arbeidet med å stoppe spredning av koronaviruset (Covid-19) har politimesteren i Troms beslutta å nekte utenlandske besetningsmedlemmer landlov i Troms politidistrikt.

 11. Innføring av nektet landlov i Agder politidistrikt

  I anledning utbrudd av koronaviruset har politimesteren i Agder politidistrikt besluttet å nekte alle sjømenn uten fast opphold i riket landlov på hele distriktets kystlinje.

 12. Flere grenseoverganger kontrolleres i Innlandet

  Regjeringen har besluttet å innføre midlertidig grensekontroll på indre Schengen-grense, dette medfører at flere grenseoverganger kontrolleres i Innlandet.

Presenterer side 2 Av 36