Filter

202 resultat er klare. Bruk piltastane eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Orientering gitt av politimester Ole Bredrup Sæverud

  Viser til dagens redegjørelse av politimester Ole Bredrup Sæverud i Sør-Øst politidistrikt. Vedlagt tekst ble presentert i pressekonferansen.

  • Koronaviruset
 2. Pass og ID-kort: Derfor varierer tilgangen på passtimer

  På grunn av pandemien og smittesituasjonen i Norge, er det ulike smittevernstiltak ved pass- og ID-kontorene rundt om i landet. Noen steder er det god kapasitet, mens andre steder tar det lenger tid å...

  • Koronaviruset
 3. Anmeldt ran/tyveri fant ikke sted

  Et ran/tyveri av et kontantbeløp på 12 000 kr i Brumunddal sentrum ble anmeldt den 28. mars og omtalt i media. Politiets etterforsking viser at det anmeldte forholdet ikke har funnet sted.

  • Etterforskning
 4. Færre klager på politiet i 2020

  Politidistrikter og særorgan mottok 933 skriftlige klager i 2020. Det er en nedgang på syv prosent fra 2019.

 5. Stenger publikumsmottaka

  Publikumsmottaka ved politistasjonane og lensmannskontora i Møre og Romsdal politidistrikt vil vere stengde fram til mandag 12. april.

  • Koronaviruset
 6. 19 bøtelagt for brot på smittevernreglane

  Møre og Romsdal politidistrikt har utferda førelegg på til saman 100.000 kroner til 19 unge vaksne, som deltok på ein privat samankomst i eit lånt forsamlingshus i Sykkylven 19. mars.

  • Koronaviruset
 7. Påskeuka bekymrer

  Påska er en periode med mange fridager sammenhengende og omfattende smittverntiltak. Den siste innstrammingen nasjonalt og lokalt, utløser restriksjoner som vil oppleves som utfordrende for alle, sier...

 8. Jordskred i Gjerdrum

  Informasjon fra politiet i forbindelse med jordskredet på Ask i Gjerdrum.

 9. Politiets første åpne trusselvurdering

  I politiets åpne trusselvurdering omtales et utvalg av kriminalitetstrusler. Disse er valgt ut både på grunn av alvorlighet og fordi politiet vurderer at utviklingen er negativ. Vurderingen danner grunnlag...

 10. Rapport om uønsket seksuell oppmerksomhet klar

  En arbeidsmiljøundersøkelse om uønsket seksuell oppmerksomhet viser at 6,6 prosent, eller 904 medarbeiderne i politiet har vært utsatt for ulike typer seksuell trakassering det siste året.

  • Arbeidsmiljø
 11. Nulltoleranse for seksuell trakassering i politiet

  Politiet skal være en god og trygg arbeidsplass, sier politidirektør Benedicte Bjørnland. Nylig fikk hun presentert funn som viser at politietaten ikke er det for alle.

 12. Riksadvokaten henlegger Fagereng-saken

  Riksadvokaten har henlagt saken mot kvinna som har vært sikta for drap og drapsforsøk etter at hun og hennes tre barn ble funnet i vannet ved Fagereng i Tromsø 2.12.2019. Politiets etterforskning har gitt...

Presenterer side 13 Av 14