Telefon
70 11 87 00
E-post
post.moreogromsdal@politiet.no
Telefaks
71 67 30 99
Adresse
Storgata 43, 6508 Kristiansund Vis i kart
Postadresse
Postboks 244, 6501 Kristiansund
Fakturaadresse
DFØ Fakturamottak, Pb.4722 Torgarden, 7468 Trondheim

Åpningstider

Stengt alle helligdager

Åpningstid
MandagMa08:30–14:30
TirsdagTi08:30–17:00
OnsdagOn08:30–15:00
TorsdagTo08:30–15:00
FredagFr08:30–15:00

Tenester og opningstider

Bestill time til pass og ID-kort

Kontaktinformasjon

Telefon
70 11 87 00
E-post
post.moreogromsdal@politiet.no

Åpningstider

Alle må bestille time før oppmøte. Drop-In-teneste er ikkje tilgjengeleg i Møre og Romsdal politidistrikt.

Stengt alle helligdager

TimeavtaleTelefontid
MandagMa08:30–14:3008:30–15:00
TirsdagTi08:30–17:0008:30–15:00
OnsdagOn08:30–15:0008:30–15:00
TorsdagTo08:30–15:0008:30–15:00
FredagFr08:30–15:00Stengt

Meir om pass og ID-kort

Kontaktinformasjon

Telefon
70 11 87 00

Åpningstider

Stengt alle helligdager

Telefontid
MandagMa08:00–15:00
TirsdagTi08:00–15:00
OnsdagOn08:00–15:00
TorsdagTo08:00–15:00
FredagFr08:00–15:00

Ta med gyldig legitimasjon, passbilete og reisedokumentasjon.

Meir om naudpass

Kontaktinformasjon

Telefon
70 11 87 00

Åpningstider

Stengt alle helligdager

Telefontid
MandagMa08:30–11:00
TirsdagTi09:00–11:00
OnsdagOn08:30–11:00
TorsdagTo08:30–11:00
FredagFrStengt

Kontaktinformasjon

Telefon
70 11 87 00
E-post
post.moreogromsdal@politiet.no
Bestill time i Søknadsportalen

Åpningstider

Stengt alle helligdager

TimeavtaleTelefontid
MandagMa09:00–15:0008:30–15:00
TirsdagTi09:00–15:0008:30–15:00
OnsdagOn09:00–15:0008:30–15:00
TorsdagTo08:30–15:0008:30–15:00
FredagFr09:00–14:30Stengt

IN ENGLISH

  • You always have to book an appointment to submit an application.
  • Additional documentation and appeals must be uploaded electronically on UDI.no or send by mail
  • When contacting us during phone hours we kindly ask you to have you reference number and/or personal number ready.

Refund the fee: Contact us by e-mail or letter if you have a request for a refund of the fee.

But note the following:

If you want to withdraw an already registered and paid application, or want the fee refunded, the following applies:

  • If the application is withdrawn before you have uploaded the application documents digitally or met in person to submit the application, the fee will be refunded.
  • The application can also be withdrawn after you have submitted the application documents, but the fee will not be refunded.

 

NORSK

  • Du må alltid bestille time for å levere søknad.
  • Ettersending av dokumenter og innlevering av klage må lastes opp på UDI.no (sidene til Utlendingsdirektoratet) eller sendes per post.
  • Når du kontakter oss per telefon, ber vi om at du har personnummer eller DUF-nummer klart.

Refusjon av gebyr:  Ta kontakt med oss på e-post eller brev hvis du har en henvendelse om refusjon av gebyr.

Men merk følgende: Ønsker du å trekke en allerede registrert og betalt søknad, eller du ønsker gebyret refundert, gjelder følgende:

  • Hvis søknaden trekkes før du har lastet opp søknadspapirene digitalt eller møtt personlig for å levere søknaden, vil gebyret bli refundert.
  • Søknaden kan også trekkes etter at du har levert søknadspapirene, men gebyret blir da ikke refundert.

Kontaktinformasjon

Telefon
70 11 87 00
E-post
post.namsmann@skatteetaten.no
[Missing text '/views/districtpage/structuredinfo/emailinformation' for 'Norwegian Bokmål']
Denne e-postadressa skal du bruke om du alt har ei sak hos oss (oppgi saksnummer i e-posten, startar på T, F eller G). For nokre sakstypar kan du også kontakte oss digitalt via "Mine saker". Om du ikkje har ei sak, kontakt oss på namsmannen.nordmore@politiet.no
Postadresse
Postboks 244, 6501 Kristiansund
Se hva du kan gjøre digitalt, og logg inn

Åpningstider

Stengt alle helligdager

ÅpningstidTelefontid
MandagMa09:00–15:0008:30–15:00
TirsdagTi09:00–15:0008:30–15:00
OnsdagOn09:00–15:0008:30–15:00
TorsdagTo09:00–15:0008:30–15:00
FredagFr09:00–15:00Stengt

Postadresser forliksråd

Forliksrådet i Kristiansund, Forlikrådet i Gjemnes og Forliksrådet i Averøy

Postboks 244, 6501 Kristiansund

Forliksrådet i Smøla og Forliksrådet i Aure

Postboks 135, 6690 Aure

Forliksrådet i Surnadal

Postboks 34, 6656 Surnadal

Forliksrådet i Sunndal

Postboks 33, 6601 Sunndalsøra

Forliksrådet i Tingvoll

Postboks 76, 6630 Tingvoll

Kontaktinformasjon

Telefon
70 11 87 00

Kontaktinformasjon

Telefon
70 11 87 00
E-post
post.moreogromsdal@politiet.no
[Missing text '/views/districtpage/structuredinfo/emailinformation' for 'Norwegian Bokmål']
Forventet svartid på e-posthenvendelser til våpenforvaltningen er 1 uke
Postadresse
Møre og Romsdal politidistrikt v/ våpenforvaltningen, Postboks 1353 Sentrum, 6001 Ålesund

Åpningstider

Telefontid
MandagMa08:30–11:00
TirsdagTi08:30–11:00
OnsdagOn08:30–11:00
TorsdagTo08:30–11:00
FredagFrStengt

Politikontakt i Averøy:

Politioverbetjent Eirik Andre Sæther

Åpent politikontor på kommunehuset i Averøy Kommune, hver fredag kl 09:00 -13:00.

Kontakt 457 20 607 for å avtale møte.

Politikontakt i Gjemnes:

Politifyrstebetjent Siri Elise Bjerkeset Engdahl

Politikontakt i Kristiansund:

Seksjonsleiar vakt og beredskap Kim André Hovland