Fem forskjellige bamser med hver sin plakat med ordene ikke alle hemmeligheter skal holdes
For mange barn tier for lenge om seksuelle overgrep.

Hva kan politiet gjøre?

  • Politiet kan sørge for at overgrepene stopper. Det er derfor viktig at politiet får vite om overgrep så tidlig som mulig.
  • Politiet kan også hjelpe den som er utsatt for overgrep med å få hjelp, slik at man kan forsøke å legge det vonde bak seg.

Ring politiet eller snakk med noen du stoler på

  • Hvis du eller noen du kjenner har opplevd overgrep, ring politiet på 02800. Spør om å få snakke med noen som jobber med seksuelle overgrep mot barn.
  • Hvis du synes det er vanskelig å ta kontakt med politiet, snakk med en voksen du stoler på. Det kan være læreren din, en i familien, helsesøster eller en nabo.
  • En voksen har plikt til å forsøke å stoppe at et barn blir utsatt for vold og overgrep.

Hvis du føler at du ikke blir hørt når du forteller om det som har skjedd, ikke gi deg! Det finnes mange voksne som vil og kan hjelpe.

For mange barn tier for lenge

Har en voksen eller en ungdom har utsatt deg for voldtekt, seksuelle overgrep eller gjort noe med kroppen din som du ikke vil og som ikke er lov? Det kan være vanskelig å tenke på og snakke om.

Ofte er det vanskelig å si ifra fordi barn selv føler skyld og kanskje skammer seg. En overgriper kan komme med trusler eller være voldelig, slik at et barn ikke tør fortelle om det vonde som har skjedd. Mange kan også være redde for hva som vil skje med den voksne eller en selv.

Ikke alle hemmeligheter skal holdes

Politiet vet at det ofte tar lang tid før barn forteller om overgrep. Og de som kjenner til overgrep, kan nøle med å si ifra. Kanskje har man lovet ikke å si det videre. Det er fint å ha hemmeligheter, men overgrep kan man ikke holde hemmelig. Vi håper at flere vil ta kontakt med politiet tidligere, slik at vi kan få stoppet overgrep så fort som mulig.