Rundt 40 prosent av alle anmeldte voldtekter skjer i forbindelse med fest. Ofte kjenner partene hverandre litt fra før. Det er som regel alkohol eller annen type rus med i bildet.

Det er ikke lov å tvinge seg til sex. Det er heller ikke lov å ha seksuell omgang med noen som er bevisstløs, sover eller er så full at de ikke er i stand til å vise at de ikke har lyst.

Det er viktig å kjenne på sine egne grenser. Du må også respektere andres grenser.

Den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år. Det vil si at det er straffbart å ha sex med barn under 16 år. Reglene som gjelder for seksuallovbrudd står i straffeloven kapittel 26.

Ulike typer seksuelle overgrep

Seksuell krenkende atferd er å oppføre seg seksuelt uanstendig. Det kan skje på tre måter: Det kan skje på offentlig sted. Det kan skje overfor noen som ikke vil. Eller det kan skje overfor noen som er under 16 år. Husk at sosiale medier og nettet også er offentlige steder.

Her er noen eksempler:

 • blotting
 • å gjøre seksuelle bevegelser mot noen
 • seksuell ordbruk uten fysisk kontakt – både på nett og ansikt til ansikt
 • å kysse noen mot sin vilje
 • å sende bilder eller film med seksuelt innhold til noen som ikke ønsker det eller er under 16 år

Straffeloven § 298, § 305

En seksuell handling kan være å ta på en annens pupper eller kjønnsorgan mot noen som ikke vil. Det er ikke lov å gjøre dette med noen som er under 16 år. Det gjelder uansett om han eller hun vil det eller ikke.

Her er noen eksempler:

 • å ta noen på puppene eller rumpa utenpå eller innenfor klærne
 • å kline med noen som ikke vil
 • å ta noen på kjønnsorganet utenpå eller innenfor klærne

Straffeloven § 297, § 304

Seksuell omgang kan være samleie. Andre eksempler er å stikke en gjenstand inn i en annens tiss eller rumpe eller å føre penis inn i noens munn. Det kan også være å fingre, slikke eller runke noen.

Det er ikke lov å gjøre dette med noen som er under 16 år. Dette gjelder uansett om han eller hun vil det eller ikke.

Se for eksempel straffeloven § 299§ 302, §303

Voldtekt er:

 • å ha seksuell omgang ved bruk av tvang, trusler, makt eller vold
 • å ha seksuell omgang med noen som er bevisstløs, sover eller er så full at de ikke er i stand til å vise at de ikke har lyst
 • å true eller bruke vold for å få noen til å ha seksuell omgang med andre eller med seg selv

Når barn under 14 år blir voldtatt

All seksuell omgang med barn under 14 år er voldtekt. Det gjelder også enkelte seksuelle handlinger.

Her er noen eksempler:

 • Det er voldtekt å ha samleie med et barn under 14 år. Dette gjelder uansett om barnet sier at han eller hun vil det eller ikke.
 • Det er voldtekt å få et barn under 14 år til å masturbere seg selv. Dette kan være et barn som har blitt overtalt eller lokket på internett.
 • Det er voldtekt å berøre det nakne kjønnsorganet til et barn under 14 år.

Se straffeloven § 299, § 300 og § 301 

Voldtekt på internett

Voldtekt skjer også på internett, for eksempel via liveopptak på webcamera. I mange tilfeller har barn eller ungdom blitt kjent med noen på nett. Vedkommende overtaler dem til å dele et nakenbilde. Nakenbildet blir brukt til å true offeret til å ha seksuell omgang med seg selv eller andre foran webkamera.

Offeret blir ofte truet med at bildet vil bli delt med venner og familie hvis vedkommende ikke gjør det de blir bedt om. I slike tilfeller er det ingen fysisk kontakt mellom den som voldtar, og den som blir voldtatt. Det har fortsatt skjedd en voldtekt. Når barnet er under 14 år er det voldtekt uavhengig av om barnet er blitt truet eller ikke.

Se straffeloven § 291, § 299

Fremstillingene kan blant annet være bilder, videoer og tekst som viser seksuelle overgrep av barn eller som viser frem et barn på en seksuell måte. Personer som ser ut som de er under 18 år, regnes også som barn etter denne regelen.

Her er noen eksempler:

 • Å ta, dele eller ha bilde eller video av noen som blir voldtatt
 • Det er ulovlig å ta, dele eller ha bilde eller video av barn og ungdom som er naken, som har sex eller blir gjort noe seksuelt med.
 • Har du fått tilsendt et nakenbilde eller en film av noen som er under 18 år? Det er ulovlig å beholde bildet. Dette gjelder også om du ikke ba om å få bildet tilsendt. 

Det er ikke lov å ha et nakenbilde av noen under 18 år. Et unntak kan være hvis en gutt eller jente har et nakenbilde av noen som synes det er greit at vedkommende har bildet (for eksempel kjæresten). De må da være omtrent like gamle og personen som er på bildet må være mellom 16 og 18 år. Det er uansett forbudt å dele bildet videre. Hvis personen på bildet er 15 år eller yngre, er all kontakt med seksualiserte bilder av personen alltid ulovlig.

Straffeloven § 310 og § 311

Les mer om: Barn og unges nettbruk