Barn med mobiltelefon

Ved at barn og unge får en tryggere måte å dele mer informasjon på, kan det forebygge og avverge flere tilfeller av seksuelle overgrep på internett.

Slik fungerer Sikker Chat

  • Sikker Chat brukes når du vil snakke om vanskelige og alvorlige ting med politiet, og vi vil sikre at dine personlige opplysninger blir håndtert på en ordentlig måte.
  • Politiets nettpatrulje, som er på Facebook, Messenger og Instagram, sender deg en lenke til Sikker Chat.
  • Når du klikker på lenken, flyttes samtalen fra sosiale medier og over i et sikkert chatrom. Der kan du også dele filer.
  • Du trenger ingen innlogging eller nedlastning av apper eller programmer.
  • Innhold i samtalen er ikke tilgjengelig for andre enn politiet etter at en samtale er avsluttet. 

Spørsmål og svar

Lenken er produsert av løsningen Sikker Chat, som er knyttet opp mot politiets nettsider. Når du trykker på lenken, åpner den et chatterom. Dette chatterommet er kryptert, det vil si at det er beskyttet mot uvedkommende. Lenken er unik og man får et unikt kodeord som må benyttes sammen for å få tilgang til chatten.

Når du trykker på lenken for å åpne det sikre chatterommet, vil et nytt vindu åpne seg. I rommet er det en politibetjent koblet til, og du kan umiddelbart sende meldinger. Du kan også sende bilde og video. Siden chatterommet er kryptert, er det tryggere å dele informasjon med politiet der enn i sosiale medier.

Når man deler informasjon med politiet, vil politiet vurdere hvordan den skal behandles videre. Hvis informasjonen du har delt kan ha betydning i en straffesak, kan den brukes i etterforskningen.

Politiet har mulighet til å spore IP-adressen til nettverket du bruker via Sikker Chat. I noen tilfeller kan politiet be nettverksleverandøren om hvem som bruker nettverket, og dermed ha mulighet til å finne ut hvem du er.

Politiet skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte. Personopplysningsloven og politiregisterloven regulerer hvordan politiet håndterer personopplysninger. Når du bruker Sikker Chat kan politiet samle inn informasjon om deg som bruker tjenesten. Dette kan for eksempel være personlig informasjon du deler i chatten, IP-adresse, navnet ditt eller brukernavn fra din sosiale media-konto. Denne informasjonen vil kun behandles av ansatte i politiet. Informasjon om deg oppbevares maksimalt 3 måneder i Sikker Chat-løsningen.

Les mer om hvordan politiet behandler personopplysningene dine her.  

Hvis informasjonen du deler med politiet skal brukes i en straffesak, kan du få status som vitne. Som vitne har du rettigheter og plikter som det er viktig at du blir gjort kjent med.

  • Det er viktig at du forstår at det ikke er lov å gi uriktige opplysninger. Du kan selv bli straffet hvis du lyver til politiet med vilje. Hvis du er usikker på noe, så kan du si ifra om det.
  • Du trenger ikke å svare på spørsmål som kan gjøre at du selv får straff.
  • Du trenger ikke å svare på spørsmål som kan gjøre at noen av dine nærmeste kan få straff. De nærmeste regnes som foreldre eller foresatte, besteforeldre, søsken eller eventuelle barn.
  • Hvis du får status som vitne, har du ikke plikt til å forklare deg for politiet. Hvis saken går videre til retten, kan det være at du må forklare deg der. Dette gjelder ikke barn under 16 år.

Sikker Chat er tilgjengelig i alle landets distrikter siden februar 2022.