• Billetter, visum og pass må være utstedt i samme navn. Dersom du endrer navn, og reisen er bestilt i det nye navnet, må du søke om nytt pass og visum.
 • Gyldighetstiden i passet.
 • Noen land krever at passet er gyldig en periode etter innreise til, eller utreise fra, landet du har besøkt. De fleste land krever tre måneders gyldighet etter hjemreisen, mens noen land krever seks måneders gyldighet.
 • Hvis passet ditt ikke er gyldig i perioden som kreves, kan du bli nektet innreise. Undersøk gyldighetskrav hos Utenriksdepartementet.

Vi anbefaler deg å ta med passet på alle utenlandsreiser. Dette fordi:

 • Fly- og fergeselskaper og hoteller krever gyldig ID-dokument ved innsjekking.
 • Pass er det eneste norske ID- og reisedokumentet som er gyldig i utlandet.
 • Grensekontroll mellom land som er medlem av Schengen-samarbeidet kan innføres på kort varsel. Du bør derfor også ha med pass på reiser innenfor Schengen-området.

Ved grensepasseringer kan du bli bedt om å sannsynliggjøre at du er nordisk borger, selv om det er passfrihet i Norden (Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island). Derfor anbefaler vi at du har med pass eller gyldig førerkort på reiser mellom nordiske land.

Barn som reiser sammen med foreldre, behøver ikke egen legitimasjon så lenge de foresatte kan vise legitimasjon.

Gyldig dokumentasjon:

 • Pass er det eneste norske ID- og reisedokumentet som er gyldig i utlandet. Det anbefales at du tar med pass på alle utenlandsreiser, også på reiser innenfor Schengen-området.
 • For borgere av EU/EØS/EFTA-land utenfor Norden er gyldig legitimasjon pass eller legitimasjonsdokument som er godkjent som reisedokument.
 • For tredjelandsborgere er gyldig legitimasjon pass, samt dokumentasjon som bekrefter gyldig opphold.

Skal du reise til USA gjelder følgende:

 • Skal du være i USA i inntil tre måneder, må du ha pass med elektronisk brikke (e-pass) for visumfri innreise. Alle norske pass utstedt fra og med 3. oktober 2005 (bortsett fra nødpass) har en elektronisk brikke som blant annet inneholder innehaverens biometri (ansiktsfoto og fingeravtrykk)
 • Nødpass (midlertidig pass uten elektronisk brikke) kan ikke benyttes til innreise i USA.
 • Reise du til USA uten visum, må du registrere deg i ESTA på forhånd.
 • Selv om du har pass med elektronisk brikke, kan det i noen tilfeller kreves visum for innreise til USA. Les mer om visum eller ESTA-registrering, eller ta kontakt med den amerikanske ambassaden.

Søk om visum til USA

Vi anbefaler at barn eller ungdom under 18 år som skal reise alene utstyres med en fullmakt fra foresatte.

Skal du reise med andres barn anbefaler vi at du tar med en fullmakt fra barnets foresatte, i tillegg til barnets pass. Du kan oppleve å bli stoppet i passkontrollen i Norge eller i andre land, og bedt om å vise et dokument som gir deg rett til å reise ut av landet med barnet.

Fullmakten bør:

 • vise at du er gitt fullmakt til å reise med barnet til et gitt land, for en gitt periode
 • være signert av barnets foresatte
 • inneholde kontaktinformasjon til foresatte

Vi oppfordrer alle til å ta med gyldig dokumentasjon, slik at eventuelle kontroller går raskere og ventetiden blir kortere.