Grensekontroll mellom land som er medlem av Schengen-samarbeidet kan innføres på kort varsel. I tillegg krever ofte fly- og fergeselskaper og hoteller gyldig ID-dokument ved innsjekking. Det anbefales derfor at du tar med gyldig reisedokument på alle utenlandsreiser.


Gyldige reisedokumenter:

 • Norske borgere bør på alle reiser utenfor Norden reise med pass, som er det eneste gyldige id- og reisedokumentet utenfor Norden.
 • Borgere av EU/EØS/EFTA-land bør reise med pass eller legitimasjonsdokument som er godkjent som reisedokument.
 • Tredjelandsborgere bør reise med pass, samt dokumentasjon som bekrefter gyldig opphold.

Reiser du til et land utenfor Schengen-samarbeidet, må du ta med gyldig reisedokument, samt visum dersom landet du reiser til krever det.

Ved grensepasseringer kan du bli bedt om å sannsynliggjøre at du er nordisk borger, selv om det er passfrihet i Norden (Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island). Derfor anbefaler vi at du har med pass eller gyldig førerkort på reiser mellom nordiske land.

Transportører kan be om legitimasjon ved ombordstigning på fly, tog, buss eller båt, eller ved innsjekking på overnattingssteder.

Det er gjeninnført en midlertidig grensekontroll på indre grenser i Norge. Dette gjelder for fergeankomster fra Danmark, Sverige og Tyskland. Fergeselskapene er pålagt å kontrollere at passasjerer har gyldig dokumentasjon som tillater innreise til Norge. Passasjerer som ikke tilfredsstiller kravene kan avvises av transportør. Dette opprettholdes frem til november 2017.

Gyldig dokumentasjon:

 • For nordiske borgere er anbefalt legitimasjon pass, førerkort eller annet id-dokument.
 • For borgere av EU/EØS/EFTA-land utenfor Norden er gyldig legitimasjon pass eller legitimasjonsdokument som er godkjent som reisedokument.
 • For tredjelandsborgere er gyldig legitimasjon pass, samt dokumentasjon som bekrefter gyldig opphold.

Barn som reiser sammen med foreldre, behøver ikke egen legitimasjon så lenge de foresatte kan vise legitimasjon.

Reise med skolegruppe eller idrettslag

Barn som er bosatt i et nordisk land og som deltar på gruppereiser i Norden av begrenset varighet, ledet av en voksen person, vil tillates innreise selv uten gyldig dokumentasjon. Vi oppfordrer imidlertid alle til å medbringe gyldig dokumentasjon, slik at kontrollen kan gå raskere og ventetiden vil bli kortere.

 • For nordiske borgere er anbefalt dokumentasjon pass eller annet id-dokument. Fødselsattest gjelder ikke som ID-dokument.
 • For borgere av EU/EØS/EFTA-land utenfor Norden er gyldig legitimasjon pass eller legitimasjonsdokument som er godkjent som reisedokument.
 • For tredjelandsborgere er gyldig legitimasjon pass, samt dokumentasjon som bekrefter gyldig opphold.

 

 

 

 •  Skal du til USA og skal være der i inntil tre måneder, må du ha pass med elektronisk brikke (e-pass) for visumfri innreise.
 • Nødpass (midlertidig pass uten elektronisk brikke) kan ikke benyttes til innreise i USA.

Alle norske pass utstedt fra og med 3. oktober 2005 (bortsett fra nødpass) har en elektronisk brikke som blant annet inneholder innehaverens biometri (ansiktsfoto og fingeravtrykk).

Alle som skal reise til USA uten visum, må registrere seg i ESTA på forhånd.

Visum kreves i noen tilfeller ved innreise til USA

Selv om du har pass med elektronisk brikke, kan det i noen tilfeller kreves visum for innreise til USA. For nærmere opplysninger om visum eller ESTA-registrering, ta kontakt med den amerikanske ambassaden eller se den amerikanske ambassadens nettside

Søk om visum til USA

Samme navn i billett og pass

Du må sjekke at billetter og pass er utstedt i samme navn. Husk at dersom du endrer navn, og reisen er bestilt i det nye navnet, må du søke om nytt pass.

Krav om gyldig pass etter innreise/utreise

Sjekk gyldighetstiden på passet. Noen land krever at passet er gyldig en periode etter innreise til, eller utreise fra, landet du har besøkt. De fleste land krever tre måneders gyldighet etter hjemreisen, mens noen land krever seks måneders gyldighet. Hvis passet ditt ikke er gyldig i perioden som kreves, kan du bli nektet innreise. Undersøk hvilke gyldighetskrav som gjelder på sidene for UDs reiseinformasjon.