Ring oss

Politiets telefon, 02800, er bemannet hele døgnet. Er situasjonen akutt? Ring politiets nødnummer 112. Du kan også sende Nød-SMS til 112.

Hvordan sender du inn tips?

  • Gå videre til en av typene kriminalitet som er listet opp under. Du kan bruke det generelle tipsskjemaet for alle andre typer kriminalitet.
  • Du velger selv om du skriver hvem du er. Det kan være nyttig for politiet å ha muligheten til å kontakte deg.

Ønsker du å anmelde noe som har skjedd?

Å tipse er ikke det samme som å anmelde. Du kan anmelde tyveri og skadeverk med ukjent gjerningsperson digitalt. For å anmelde andre saker, må du møte hos politiet.

Ring 800 40 008

Har du vært utsatt for kriminalitet som vold, trusler, hatkriminalitet, seksuelle overgrep eller noe annet? Ring oss. Vi kan veilede deg om hvordan du kan anmelde. Vi vil også støtte deg hvis det blir en rettssak.

Støttesenter for kriminalitetsutsatte