Ring oss

  • Ønsker du å si fra om noe som skjer akkurat nå, ring politiet på 02800 (døgnbemannet).
  • Er situasjonen akutt, ring politiets nødnummer 112.

Send inn

  • Gå videre til en av kategoriene som er beskrevet, eller bruk det generelle tipsskjemaet for alle andre forhold.
  • Du velger selv om du oppgir hvem du er, men politiet ønsker å ha muligheten til å kontakte deg.

Utsatt for kriminalitet?

Har du vært utsatt for kriminalitet som vold, trusler, hatkriminalitet, seksuelle overgrep, annet? Ring oss – vi kan gi deg veiledning om hvordan du kan anmelde og vil støtte deg gjennom en rettsprosess.

Støtteside for kriminalitetsutsatte