Filter

Du har valgt:

  • Enhet
3 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
  1. 169 flere kjøretøy til politiet

    Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet å omdisponere mindreforbruk i politiet fra 2021 til innkjøp av transportmidler. I løpet av året vil det derfor bli en ekstraleveranse på 169 transportmidler...

  2. Kraftsenter i politiet fyller fem år

    Det er fem år siden politiets arbeid med lønn og regnskap ble samlet i ett fagmiljø, organisert i Politiets fellestjenester og med lokaler i Kristiansund.

Presenterer side 1 Av 1