Filter

Du har valgt:

 • Enhet
40 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Slik fordeles pengene til politiet

  Regjeringen planlegger å tildele politiet om lag 635 millioner i revidert nasjonalbudsjett for 2024.

 2. Innbyggerundersøkelsen: Tillit – vår viktigste kapital

  Politiets innbyggerundersøkelse for 2023 viser at tilliten til politiet er stabil og ligger fortsatt på et høyt nivå. 72 prosent av innbyggerne har ganske eller svært høy tillit til norsk politi. Det...

  • Innbyggerundersøkelsen
 3. Bekymringsfull utvikling innen ungdomskriminalitet

  I 2023 ble det påtaleavgjort 21 800 straffbare forhold begått av barn og unge under 18 år. Det er en økning på 28 prosent sammenlignet med fjoråret. Barn under 15 år står for 36 prosent av forholdene....

 4. Fant 50 savnede ved hjelp av droner

  Bruken av droner i politiet gir resultater. I 2023 fant politiets droner 50 savnede personer og reddet liv. Nå blir dronetjenesten bedre når alle politidistrikter har fått dronebil.

 5. Slik fordeles pengene politiet fikk i nysalderingen 2023

  I tråd med politiske føringer, er fordelingen av pengene politiet fikk til å dekke sitt merforbruk i 2023, nå klar. Politidistrikt, særorgan og nasjonale beredskapsressurser prioriteres i fordelingen....

 6. Midlertidig indre grensekontroll innføres

  Justis- og beredskapsdepartementet har etter anmodning fra Politidirektoratet innført midlertidig indre grensekontroll i perioden 8. desember 2023 til og med midnatt 18. desember 2023.

 7. Politiet på 4. plass på IPSOS' omdømmeundersøkelse

  Ifølge IPSOS' årlige undersøkelse av omdømmet til offentlige etater skårer politiet bedre enn i fjor totalt sett. Størst er økningen i innbyggernes oppfatning av politiets kompetanse og fagkunnskap. Likevel...

 8. Politiet misbrukes i svindelforsøk på SMS

  Flere politidistrikt melder at de har fått henvendelser fra innbyggere som skal ha fått en SMS med avsender "Politiet". Dette er et svindelforsøk.

 9. Forslag til budsjett 2024: Dette får politiet

  I forslag til statsbudsjett for 2024 foreslår regjeringen blant annet 328 millioner til å styrke politi, påtale og PHS. Av disse skal 198 millioner gå til å styrke politiet gjennom ulike tiltak. I tillegg...

 10. Helt på grensa

  69 grader nord og 30 grader øst, i Sør-Varanger, ligger det norske grensekontrollpunktet Storskog. Dette er eneste landegrensen mellom Norge og Russland.

 11. Forsterker samarbeidet med svensk politi

  Politiet har over tid sett en negativ utvikling i trusselbildet knyttet til kriminelle nettverk. Som en del av innsatsen forsterkes samarbeidet mellom norsk og svensk politi.

Presenterer side 1 Av 3