Filter

Du har valgt:

 • Enhet
119 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Politiet med koronaadvarsel

  Politiet ber alle om å huske at viruset fortsatt er blant oss. – Vi bør alle opprettholde fokuset på forebyggende smittevern. Slipper vi dette for tidlig, vil alternativet kunne bli slik helsedirektøren...

 2. Politiet: – Nå må folk roe ned!

  Denne sommeren er det en kraftig økning i antallet bilister som har fått beslaglagt førerkortet eller blitt anmeldt for hastighet.

 3. Arrestforhold i 2019

  Det ble foretatt 33 848 arrestasjoner i 2019.

 4. Bemanningstall for politiet

  Målet om 2 politifolk per 1000 innbygger har vært viktig for å sikre en betydelig styrking av politiet over tid. Politidirektoratet og politidistriktene har et høyt fokus på å sikre tilstrekkelig bemanningsvekst...

 5. Ny avdelingsdirektør for Politifag

  Bjørn Vandvik blir ny avdelingsdirektør for Politifagavdelingen i Politidirektoratet. Vandvik kommer fra stillingen som visepolitimester i Oslo politidistrikt.

 6. Pandemisituasjonen har påvirket måloppnåelsen

  Koronakrisen har på mange måter endret forutsetningene for måloppnåelse på flere resultatområder. Straffesaksrestansene er betydelig redusert i tiden etter krisen inntraff. Et stort antall påtaleavgjorte...

 7. To per tusen må nås

  – Regjeringen er tydelig på at målet om to politifolk per tusen innbyggere skal nås innen utgangen av 2020. Vi skal gjøre det vi kan for å imøtekomme kravet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

 8. KOM anbefaler styrket samordning

  Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM) anbefaler en styrket samordning av arbeidet mot menneskehandel og en mer effektiv organisering av bistanden til mulige ofre for menneskehandel. Det...

 9. Pandemien påvirker politiets arbeid

  Pandemisituasjonen som har preget samfunnet de siste månedene gir utslag på deler av kriminalitetsbildet og politiets arbeid. Det viser statistikk over anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling. Perioden...

 10. Derfor deltar politiet i Pride-markeringen

  Hvert år markeres Pride over hele Norge, som en feiring av likhet og mangfold. – Dette er noe også politiet deltar i - fordi mangfold er viktig for oss, sier politidirektøren.

 11. Enklere rutine for pass og statsborgerskap

  15. juni endrer vi rutinene for de som har blitt norske statsborgere. De som etter denne datoen får vedtaket sitt om norsk statsborgerskap tilsendt fra UDI, vil kunne møte direkte på et pass- og ID- kontor...

Presenterer side 1 Av 8