Filter

Du har valgt:

 • Enhet
116 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Samlokalisering av politi – en ønsket utvikling

  Etter at Dagbladet skrev om SSB-tall som viser at landets politiårsverk er samlet på færre og større steder, har debatten gått i nasjonale og lokale medier. Noen gleder seg over å ha fått flere mens andre...

 2. Mer penger til politiet i revidert nasjonalbudsjett

  I dag legges revidert nasjonalbudsjett fram. Før helgen ble det kjent at politiet får nye 100 millioner kroner til materiell, biler og utstyr. I tillegg reduseres reformgevinstene med 51 millioner.

 3. Bemanningstall for politiet

  Politiet hadde totalt 17 003 årsverk ved utgangen av april 2019. Det er en økning på 507 årsverk fra samme periode i 2018.

 4. Politiet markerte 8. mai

  I dag har vi sammen med Forsvaret vært med på å markere frigjørings- og veterandagen 8. mai.

 5. Bevæpning 17. mai 2019

  Politidirektoratet har besluttet at innsatspersonell som jobber i tilknytning til større arrangementer og folkeansamlinger 17. mai skal være bevæpnet.

 6. Politiets årsrapport 2018

  Politiets årsrapport for 2018 tar for seg politiets aktiviteter og resultater dette året.

 7. Økt bemanning i politiet

  Politiet hadde totalt 17 018 årsverk ved utgangen av 1. kvartal 2019. Det er en økning på 487 årsverk fra samme periode i 2018. Antall politiårsverk har økt med 306 årsverk og var 10 090 ved utgangen av...

  • Bemanning
 8. Elektrosjokkvåpen brukt fire ganger

  Tjenestepersoner fra fire politidistrikter har prøvd ut elektrosjokkvåpen siden nyttår. All bruk av våpenet registreres, og nå er resultatene for 1. kvartal klare.

 9. Samarbeid om styrket innsats mot arbeidslivskriminalitet

  Skatteetaten og Politiets Fellestjenester har inngått en samarbeidsavtale. Målet med samarbeidet er å utveksle opplysninger som bidrar til å styrke Politiets Fellestjenesters innsats med å sørge for at...

 10. Ny politidirektør på plass

  Benedicte Bjørnland (53) overtok i dag stillingen som politidirektør.

 11. Ny evaluering av reformen

  Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har evaluert reformåret 2018. Ny organisering er i hovedsak på plass, og politiet har satt i gang en rekke tiltak for å øke kvaliteten. Difi peker på at reformtiltakene...

Presenterer side 1 Av 8