Filter

Du har valgt:

 • Enhet
53 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Blir ny IKT-direktør

  Catherine Janson blir ny IKT-direktør i politiet. Hun kommer fra stillingen som avdelingsdirektør IT og utvikling i NAV.

 2. Politiet oppfyller krav om responstid

  Politiet innfrir de nasjonale kravene til responstid i all tre tettstedskategorier i andre tertial 2020. Det viser en nasjonal måling av 12 716 hasteoppdrag i perioden.

 3. Nå er ny versjon av passet her

  Politiet lanserer nå en ny versjon av det norske passet. Men du trenger ikke søke om nytt pass hvis det du har ikke har gått ut på dato.

 4. Nulltoleranse for seksuell trakassering i politiet

  Politiet skal være en god og trygg arbeidsplass, sier politidirektør Benedicte Bjørnland. Nylig fikk hun presentert funn som viser at politietaten ikke er det for alle.

 5. Politiet topper omdømmeundersøkelse

  Ipsos offentliggjorde i dag den årlige omdømmeundersøkelsen for offentlige etater. Av 13 etater har politiet best omdømme.

 6. Fortsetter i Sør-Øst og Troms

  Ole Bredrup Sæverud fortsetter som politimester i Sør-Øst politidistrikt i ett år. Astrid Elisabeth Nilsen gjør det samme i Troms politidistrikt.

 7. Forslag til statsbudsjett 2021

  I forslag til statsbudsjett for 2021 fortsetter styrkingen av politiet, og det foreslås å bevilge 19,5 milliarder kroner til politi- og lensmannsetaten. Dette er økning på 4,8 % sammenlignet med 2020....

 8. Endringer i våpenforskriften

  Våpenforskriften endres fra 1. oktober. Endringene omfatter nye krav til deaktiverte skytevåpen, nye kontrollpliktige våpendeler og krav om tillatelse for å inneha høykapasitetsmagasiner.

 9. Nedjustering av inkassosalærene fra 1. oktober 2020

  Justis og beredskapsdepartementet har besluttet å sette ned purregebyrer og inkassosalærer fra og med 01.10.2020. Reduksjonen er ment å særlig gjelde småkrav, men alle satsene er endret.

 10. På vei mot to politifolk pr tusen innbyggere

  Målet om to politifolk per 1000 innbygger har vært viktig for å sikre en betydelig styrking av politiet over tid. Per andre tertial var politidekningen 1,95 per tusen. Tallet inkluderer PST

 11. Politireformen er ikke årsak til vold mot politiet

  De siste ukene har debatten om ytringsfrihet, demonstrasjoner og vold mot politiet preget nyhetsbildet. På SIANs demonstrasjoner i Oslo og Bergen dukket det opp enkelte unge personer som ønsket å utøve...

Presenterer side 1 Av 4