Filter

Du har valgt:

 • Enhet
51 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Mali: Her underviser norsk politi i kriminalteknikk

  Som en del av den fredsbevarende operasjonen i Mali - som FN selv karakteriseres som verdens farligste oppdrag - driver norske politifolk driver opplæring i kriminalteknikk for politiet i Mali. Norges...

 2. Politiet går fram på tillitsmåling

  I politiets innbyggerundersøkelse for 2020 svarer 82 prosent at de har tillit til politiet. Dette er en fremgang på tre prosentpoeng fra 2019. Samtidig svarer 94 prosent at de føler seg trygge. Tallet...

 3. Flere bortvises på grensen

  I perioden 4. – 10. januar ble 472 personer bortvist fra Norge. Det er 107 flere enn uken før. Økt trafikk og flere kontroller bidro til det.

  • Grensekontroll
  • Koronaviruset
 4. Avdekket personopplysninger på avveie

  Det er avdekket at personopplysninger har kommet på avveie i saker som gjelder utleggsforretning fra namsmannen.

 5. Midlertidig bevæpning forlenges

  Den midlertidige bevæpningen av innsatspersonell i politiet forlenges i åtte uker regnet fra 8. januar 2021.

 6. Elektrosjokkvåpen: Bruken ytterligere ned i fjerde kvartal 2020

  Politidirektoratet er fornøyd med prøveprosjektet som nå har pågått i to år. Flere krevende oppdrag for politiet har blitt løst uten bruk av skytevåpen og prøveprosjektet med elektrosjokkvåpen er nå under...

 7. Politiet advarer: Svindel-SMS om pass

  Vi er kjent med at bedragere i disse dager sender ut SMS, tilsynelatende i forbindelse med bestilling av pass, hvor man blir bedt om å fylle ut et skjema ved å klikke på en lenke i meldingen. Ikke klikk...

 8. Blir fast ansatt som beredskapsdirektør

  Tone Vangen blir fast ansatt som beredskapsdirektør i Politidirektoratet. Vangen har fungert i stillingen det siste året, og har i perioden hatt permisjon fra sin stilling som politimester i Nordland...

 9. Ny avtale inngått om fast- og mobiltelefoni for politiet

  Politidirektoratet signerte den 10. desember en ny trafikkavtale for fast- og mobiltelefoni for politiet. Avtalen er inngått med Telia, som vil være primærleverandør av fast- og mobiltelefoni for tale-...

 10. Rapport om uønsket seksuell oppmerksomhet klar

  En arbeidsmiljøundersøkelse om uønsket seksuell oppmerksomhet viser at 6,6 prosent, eller 904 medarbeiderne i politiet har vært utsatt for ulike typer seksuell trakassering det siste året.

  • Arbeidsmiljø
 11. Kjerstin Askholt blir ny politimester i Agder

  Askholt ble i dag utnevnt av Kongen i statsråd og kommer fra stillingen som Sysselmann på Svalbard. Hun tar over etter Kirsten Lindeberg som går av med pensjon 1. januar 2021.

 12. Dette skal evalueres etter Eirik Jensen-saken

  Politidirektoratet har satt ned et eksternt ledet utvalg som skal se på hva politiet kan lære etter straffesaken mot Eirik Jensen. Utvalget starter sitt arbeid rett over nyttår, og skal etter planen levere...

 13. Elektrosjokkvåpen-prosjektet forlenges

  Justis- og beredskapsdepartementet har, etter anmodning fra POD, samtykket i at politidistriktene involvert i utprøving av elektrosjokkvåpen, fortsatt skal ha tilgang til maktmiddelet i 2021.

Presenterer side 1 Av 4