Filter

Du har valgt:

 • Enhet
113 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Politiet går tilbake på tillitsmåling

  I politiets innbyggerundersøkelse for 2018 kommer det fram at 77 prosent av borgerne har svært stor eller ganske stor tillit til politiet. Dette er en nedgang på seks prosentpoeng sammenlignet med 2017....

 2. Økt bemanning i politiet

  Politiet hadde totalt 16 945 årsverk ved utgangen av 2018. Det er en økning på 412 årsverk fra samme periode i 2017. Antall politiårsverk har økt med 272 årsverk og var 10 063 ved utgangen av året.

  • Bemanning
 3. Ny rapport om politireformen

  I dag la Politihøgskolen fram en rapport om gjennomføringen av politi reformen. Forskerne understreker at endringene i politiet må få tid til å virke før resultatene kommer.

 4. Utprøving av elektrosjokkvåpen fra nyttår

  Deler av det uniformerte innsatspersonellet i fire politidistrikter skal ha elektrosjokkvåpen tilgjengelig i operativ tjeneste fra i dag, 1. januar 2019.

 5. Vil bistå politiet

  En kvinneorganisasjon med medlemmer over hele landet ønsker å bistå politiet under håndteringen av alvorlige hendelser og kriser.

 6. Bjørnland ny politidirektør

  Regjeringen har i statsråd åremålsbeskikket Marie Benedicte Bjørnland til ny politidirektør.

 7. Sprengladning i Øst politidistrikt

  Pakken som ble levert til postmottaket til Øst politidistrikt i går viste seg å være en skarp sprengladning som var laget for å påføre alvorlige skader. Ansatte i Øst politidistrikt fattet mistanke til...

 8. Grensen mot Russland to kilometer lengre

  For første gang siden 1947 har Norge og Russland gått opp hele grensa mellom landene. Oppmålingen viser at grensa er 197,7 kilometer lang. Det er to kilometer lengre enn ved forrige måling.

 9. Derfor blir det færre pass- og ID-kontorer

  For å opprettholde tilstrekkelig kvalitet i utstedelsen er det nødvendig å begrense antallet små passkontor. Når nye pass lanseres skal de utstedes i fysisk sikrede lokaler, og av medarbeidere med ID-faglig...

 10. Viktig å anmelde voldtekt raskt

  Når det går lang tid mellom en hendelse og politianmeldelse av hendelsen, kan det få store konsekvenser for mulighetene til å oppklare saken. Det gjelder spesielt i voldtektssaker, og politiet oppfordrer...

Presenterer side 1 Av 8