Filter

Du har valgt:

 • Enhet
116 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Hva gjør en brann- og kriminalsøkshund?

  Brann- og kriminalsøkshunder er hunder som er spesialtrent til å finne små luktbilder og spor, som vi mennesker ikke ville klart, kun ved hjelp av luktesansen sin.

 2. Skal ikke lønne seg å være kriminell

  Én ting er fengselsstraffer og bøter, men en kriminell livsstil skal heller ikke lønne seg i det lange løp. Derfor kan politiet også inndra verdier fra kriminelle.

 3. Vil gi bedre rushjelp – fraråder avkriminalisering

  Politiet støtter en rusreform hvor formålet er å sikre bedre hjelp og oppfølging til personer med rusavhengighet. Men fraråder avkriminalisering av alle typer narkotika for alle.

 4. Politiets medarbeiderundersøkelse 2020

  Årets medarbeiderundersøkelse viser at de fleste i politiet har det bra på jobb. Men den gir også viktig kunnskap om områder som det må jobbes med, for å sikre en enda bedre arbeidshverdag for...

 5. Politiet mest attraktiv blant jusstudentene

  Politiet topper igjen Universums kåring av Norges mest attraktive arbeidsgiver, blant jusstudentene. – Dette er gledelig, vi skal alltid forsøke å tiltrekke oss de beste talentene, sier...

 6. Evaluering av reformåret 2019

  Direktoratet for forvaltning og økonomi (DFØ) har evaluert reformåret 2019. Etter fire år er konklusjonen at tiltakene i politireformen gradvis begynner å gi positive resultater. Samtidig mener DFØ det...

 7. Ny politimester i Øst politidistrikt

  Ida Melbo Øystese blir ny politimester i Øst politidistrikt. Øystese har vært konstituert som politimester i samme distrikt de siste syv månedene.

 8. Nå kan du anmelde flere saker på nett

  Politiet forventer en dobling i saker som anmeldes på nett nå som flere typer saker kan anmeldes digitalt på politiet.no.

 9. Elektrosjokkvåpen avfyrt 16 ganger i første kvartal 2020

  Prøveprosjektet med elektrosjokkvåpen i norsk politi gir fortsatt gode resultater. Politidirektoratet mener at det er sannsynlig at politiet i flere av tilfellene måtte ha brukt skytevåpen dersom elektrosjokkvåpen...

 10. Ny sjef Kripos

  Kristin Kvigne blir ny sjef for Kripos. Kvigne er i dag avdelingsdirektør for politifagavdelingen i POD. Ketil Haukaas som leder Kripos i dag blir assisterende Kripos-sjef.

 11. Politiets straffesaksrapport 2019

  Politiets straffesakrapport viser at det i 2019 var en svak nedgang i antall anmeldelser og antall påtaleavgjorte saker i Norge. Samtidig viser tallene at både oppklaringsprosenten og saksbehandlingstiden...

 12. Gjør endringer i IKT-styringen

  Politidirektoratet har startet arbeidet med ny styringsmodell for IKT. Arbeidet tar utgangspunkt i evalueringer som er igangsatt i etterkant av Riksrevisjons kritikk av politiets sikkerhetsarbeid og styring...

Presenterer side 1 Av 8