Filter

233 resultat er klare. Bruk piltastane eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Flere enn de testpliktige tester seg på grensa

  Svært få, om noen, av de som er pliktige til å Covid-teste seg ved innreise til Norge lar være å gjøre det. Det viser en telling på grensen som politiet har utført. Tallene viser derimot at flere som ikke...

  • Koronaviruset
 2. Markant økning i antall Covid-19 lovbrudd

  Det er registrert 44 Covid-19 lovbrudd så langt i 2021 i Innlandet politidistrikt. Dette er en markant økning. Antallet har en klar sammenheng med den økte grensekontrollen.

  • Grensekontroll
  • Koronaviruset
 3. Politiet oppfyller nasjonale krav til responstid

  Politiet innfrir de nasjonale kravene til responstid i alle tre tettstedskategorier i 2020, men det er lokale variasjoner mellom politidistriktene. Det viser målingen av 18 853 registrerte hasteoppdrag...

 4. Status i savnet-saka i Kristiansund

  Politiet i Møre og Romsdal informerte 14. februar at det var iverksatt etterforskning i forbindelse med at en mann i 40-åra hadde blitt meldt savnet. Mandag 22. februar ble det gjort funn av en død mannsperson...

 5. Bedrift rammet av dataangrep

  En bedrift i Sør-Vest politidistrikt er rammet av et løsepengevirus. Politiet ble varslet om hendelsen lørdag.

 6. Rusreformen lagt fram for Stortinget

  Regjeringen har i dag lagt fram forslag til rusreform for Stortinget. Politiet ønsker at personer med rusavhengighet skal få bedre hjelp og oppfølging. Samtidig har politiet frarådet en avkriminalisering...

 7. Mange ruskjørere tas i trafikken

  Politiet i Sør-Øst kontrollerer daglig bortimot 35 sjåfører for kjøring i ruspåvirket tilstand. Hver dag, året gjennom, er det mellom tre og fire sjåfører som blir stoppet og anmeldt for slik...

 8. Straffesakstall 2020 for Innlandet

  I 2020 mottok Innlandet politidistrikt 19087 anmeldelser, en liten nedgang sammenlignet med 2019. Det er flest anmeldelser innen trafikklovbrudd og vinningskriminalitet.

 9. Nye patruljebiler til Innlandet

  Innlandet politidistrikt vil som første politidistrikt i landet få nye patruljebiler. Bilene, som er av typen Volvo V90cc B5 Diesel Mild-Hybrid, er bedre tilpasset fremtidens polititjeneste.

  • Trafikk
  • Beredskap
 10. Varetekt etter grovt ran

  En mann i 20-årene er varetektsfengslet i fire uker med brev og besøksforbud etter grovt ran i en bolig i Harstad.

 11. Endring i beslutning om landslovnekt for utenlandske sjømenn

  For å bidra til å stoppe spredning av Covid-19 beslutter Politimesteren i Troms politidistrikt å nekte landlov for utenlandske besetningsmedlemmer på skip i Troms politidistrikt. Det gjøres følgende...

  • Koronaviruset
 12. Fortsatt nedgang i den registrerte kriminaliteten

  I 2020 ble det registret 26.230 anmeldelser av lovbrudd i Sør-Vest politidistrikt. Over tid har det vært en utvikling i retning færre anmeldte saker, og denne trenden fortsatte også i fjor.

 13. Stigende oppklaringsprosent i Møre og Romsdal

  ­- Pandemien gjorde 2020 til et spesielt år også for politiet. Selv om samfunnet for øvrig gikk i krabbegear ble kanskje ikke straffesakene påvirket i så stor grad som man skulle tro, sa politiinspektør...

 14. Høy oppklaring, men bekymret for mørketall

  Nordland politidistrikt har i 2020 opprettholdt en høy oppklaringsprosent på 61,9 % og bygd ned restansene, men nedgang i anmeldelser knyttet til grov familievold bekymrer politimesteren i Nordland.

Presenterer side 1 Av 16