Filter

556 resultat er klare. Bruk piltastane eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Pandemisituasjonen har påvirket måloppnåelsen

  Koronakrisen har på mange måter endret forutsetningene for måloppnåelse på flere resultatområder. Straffesaksrestansene er betydelig redusert i tiden etter krisen inntraff. Et stort antall påtaleavgjorte...

 2. Norge del av internasjonal politioperasjon

  Kripos kan bekrefte at vi har vært med i en internasjonal politioperasjon, hvor både Europol og Eurojust har hatt en koordinerende rolle. Operasjonen har vært rettet mot organiserte kriminelle nettverk...

 3. Etterlyser vitner

  Politiet etterlyser vitner i forbindelse en anmeldt voldtekt som skal ha skjedd utendørs natt til lørdag 27. juni. Dette gjelder tidsrommet mellom klokka 01:00-02:00 i området Apotekergata (utestedet Mølla)...

 4. To per tusen må nås

  – Regjeringen er tydelig på at målet om to politifolk per tusen innbyggere skal nås innen utgangen av 2020. Vi skal gjøre det vi kan for å imøtekomme kravet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

 5. KOM anbefaler styrket samordning

  Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM) anbefaler en styrket samordning av arbeidet mot menneskehandel og en mer effektiv organisering av bistanden til mulige ofre for menneskehandel. Det...

Presenterer side 0 Av 38