Viktig informasjon om pass og ID-kort

Politiet opplever for tiden unormalt høy etterspørsel etter pass og nasjonale ID-kort. I tillegg er det begrenset tilgang til materialer og derfor lange leveringstider.

  • Vi oppfordrer deg om å vente med å bestille utenlandsferie før du vet om du har reisedokumenter (pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett) i orden.
  • Hver person kun kan søke om enten pass eller nasjonalt ID-kort. Dette gjelder for alle som har bestilt time og foreløpig frem til 1.juli.
  • Vi ber personer som har et pass som ikke utløper før utgangen av september 2022, og ikke skal reise til et land som krever utvidet gyldighetstid, om å vente med å søke til etter 1. august.
  • Vi oppfordrer alle som skal reise innenfor EU/EØS-landene eller til Sveits om å søke om et nasjonalt ID-kort med reiserett. Akkurat nå er det kortere leveringstid på nasjonalt ID-kort enn på pass.

Her finner du spørsmål og svar om situasjonen på pass og nasjonale ID-kort.