Olav Skard

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Kripos
Ansvarsområde
Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3)
Telefon
23 20 80 00

Eivind Borge

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Kripos
Ansvarsområde
Avdeling for etterforskning
Telefon
23 20 80 00

Ole Jørgen Arvesen

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Kripos
Ansvarsområde
Avdeling for etterretning og fellesoperative tjenester
Telefon
23 20 80 00

Roar Skuggedal

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Kripos
Ansvarsområde
Avdeling for styring og sentrale tjenester
Telefon
23 20 80 00