Fullmakt og legitimasjon

Minst én av de foresatte med foreldreansvar må møte opp sammen med barn under 18 år. I tillegg må du vise legitimasjon for begge foresatte, og ha med en signert fullmakt (samtykke).

Legitimasjonen må ha bilde og signatur, og du må ta med enten selve legitimasjonen (pass, norsk førerkort utstedt etter 1. januar 1998 eller bankkort), eller en offentlig bekreftet kopi av slik legitimasjon. Kopien kan ikke være eldre enn 3 måneder.

Fullmakten må være datert og original (ikke kopi eller bilde), og ikke eldre enn 3 måneder. Signaturen på fullmakt og legitimasjon må stemme overens.

Svar på ofte stilte spørsmål i forbindelse med koronaviruset

Hvis passtimen din er avlyst må du bestille ny passtime på denne siden. Legg inn postnummer eller sted i steg 1, så får du opp ditt nærmeste passkontor med lenke til timebestilling på nett. Alle passkontor er stengt. Det er ikke mulig å bestille ny passtime for perioden 13. mars til 13. april. Politiet kan dessverre ikke sette opp ny passtime for deg.

Hvis du hadde fått passtime i perioden 13. mars til 13.april er passtimen din avlyst. Passtimer etter 13.april er foreløpig ikke avlyst, men passkontorene kan bli stengt lenger. Da vil også timer etter 13. april bli avlyst. Vi oppdaterer informasjonen når vi vet mer om dette.

Du kan endre eller avbestille passtimen din. Følg lenken du har fått i SMS-bekreftelsen da du bestilte passtime. Alle passkontor er stengt til og med 13. april. Det er derfor ikke mulig å endre til en time før 14. april. Passkontorene kan bli stengt lenger. Vi oppdaterer informasjonen når vi vet mer om dette.

Du bestiller ny passtime ved å legge inn postnummer eller sted i steg 1 på denne siden, så får du opp ditt nærmeste passkontor med lenke til timebestilling på nett. Alle passkontor er stengt. Det er derfor ikke mulig å bestille ny passtime for perioden 13. mars til 13. april. 

Hvis du trenger nødpass, må du ringe til sentralbordet (02800) i ditt politidistrikt for å få nærmere informasjon om oppmøtested og oppmøtetid.

Hvis du er i utlandet og trenger nytt pass for å komme deg hjem til Norge, må du ta kontakt med den norske ambassaden eller konsulatet i landet du befinner deg. Her finner du oversikt over alle norske ambassader og konsulater.

Disse får automatisk felles foreldreansvar:

  • foreldre som er gift
  • samboere som var registrert på samme adresse i folkeregisteret da farskapet ble erkjent

Dette gjelder for barn født fra og med 1. januar 2006. I andre tilfeller får moren foreldreansvaret alene. Det gjør hun også når barnet er født før 1. januar 2006. Dette skjer med mindre foreldrene har inngått en avtale om felles foreldreansvar.

Mer om foreldreansvar på skatteetatens nettsider 

Dersom barnevernet har overtatt omsorgen for barnet, må barnevernet samtykke i at passet blir laget.

Barnevernet kan gi fosterforeldre lov til å møte sammen med barnet på passkontoret. I en slik fullmakt må det stå hvilken bestemmelse i barnevernloven som ble brukt når fosterforeldrene tok over omsorgen.

Det er nok at én av fosterforeldrene møter med barnet og undertegner søknaden om pass.