Filter

Du har valt:

 • Eining
34 resultat er klare. Bruk piltastane eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. En ny politistasjon sentralt plassert i enhet øst

  Enhet øst i Oslo politidistrikt strekker seg fra Stovner i nord til Holmlia i sør, utenfor ring 3 i Oslo. Politiet holder i dag til på to nesten like store lokaler som leies.

 2. Verneområder i norsk natur – hva er lov og ikke lov?

  I Aftenposten sto det nylig en artikkel om ulovlig ramsløkplukking i Ekebergskråningen naturreservat. Fylkesmannen i Oslo og Viken har også tidligere lagt ut en sak om dette på sine nettsider.

 3. Gradvis gjenåpning av publikumstjenester

  I neste uke starter Oslo politidistrikt en gradvis gjenåpning av passutstedelse, utlendingsforvaltning, samt mottak av anmeldelser.

 4. Ta kontakt med konsultasjonsteamet

  Konsultasjonsteamet ved Statens barnehus, Oslo, opprettholder driften under korona-epidemien. Tiltak som er igangsatt for å forbygge og hindre smitte av Covid-19, kan sette barn og unge i sårbare...

 5. Politiet advarer mot investeringsbedragerier

  Det er nå mange svindlere som kontakter enkeltpersoner på mail, telefon eller via annonser for å få de til å investere i gull og valuta på bakgrunn av børsfall og koronasituasjonen.

 6. Økning i anmeldt hatkriminalitet i Oslo politidistrikt

  Hatkrimrapporten for Oslo politidistrikt 2019 viser en liten økning i antall hatkrimforhold. Til sammen ble 278 forhold kodet som hatkriminalitet, en økning på 17 % fra 2018.

 7. Bransjekontroller januar

  I januar 2020 gjennomførte A-krim senteret i Oslo fire "bransjekontrolldager" innenfor servering, verksted og tatovering/piercing. To av dagene var i Røyken og Hurum, som nylig ble en del av Oslo...

 8. Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt 2019

  I 2019 ble det registrert 70 796 anmeldelser av lovbrudd med gjerningssted i Oslo politidistrikt, bestående av kommunene Oslo, Asker og Bærum. Antallet er relativt stabilt med de to foregående år.

 9. Oslo politidistrikt har høyest tillit

  Tilliten til Oslo politidistrikt er på 84 prosent. Det er høyest av alle politidistrikter og en økning fra 81 prosent i 2018. Det viser den nye innbyggerundersøkelsen.

Presenterer side 1 Av 3